Tråkiga gamla personalärenden ”går igen” – jag vill se framåt!

Posted by gahnshag in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Tråkiga gamla personalärenden ”går igen” – jag vill se framåt!

Under den senaste veckan har ett par artiklar publicerats i media, som rör det ett år gamla så kallade ”spritärendet” på Faluns trafik- och fritidsförvaltning. Som företrädare för kommunens ledning har och är vi alltid noga med att betona öppenhet och lyhördhet för brister i vår organisation. Det är viktigt att vi har ett tillåtande arbetsklimat som gör att vi kan föra diskussioner internt. Även om sådant som kan uppfattas som felaktigheter i kommunen.

I det här fallet finns flera viktiga omständigheter som inte kommer fram i medias granskning och som vi av sekretesskäl inte kan lägga fram. Vad vi däremot kan klargöra är att två separata ärenden har blandats ihop i media. Det ena av dessa två ärenden är ett personalärende som uppkommit som följd av samarbetsproblem på Trafikenheten i Falu kommun. I detta ärende vidtogs ett antal åtgärder för att lösa problemen. Men efter en längre tid konstaterades att det inte var möjligt att fortsätta ett bra samarbete med den berörda medarbetaren. Efter förhandling avslutades medarbetarens anställning i kommunen.

Det andra ärendet är det så kallade ”spritärendet”. En anmälan om detta ärende kom till arbetsgivaren efter att det första ärendet som gällde samarbetsproblem, redan var påbörjat. ”Spritärendet” polisanmäldes under rubriken ”spritsmuggling”. Det har utretts av polisen och är nu nedlagt utan åtgärd. En muntlig erinran till berörd person har gjorts av Falu kommun.

Vi i kommunledningen kan konstatera att båda ärendena har behandlats korrekt enligt de föreskrifter och lagar som finns. Vi har fullt förtroende för de tjänstemän som handlagt ärendena. De förhandlingar som skett har genomförts korrekt och godkänts såväl av fackliga ombud som av kommunens företrädare. Från kommunens sida anser vi att dessa båda ärenden är avslutade. Vi vill se framåt och fokuserar nu på att arbeta vidare med öppenhet, dialog med våra medarbetare och med att stärka Falu kommun som en attraktiv arbetsplats.

Comments are closed.