Faluns VM-investeringar

Posted by Jonny in Uncategorized | Tagged , , , | 2 Comments

När 250.000 människor ska besöka skid-VM under knappt två veckor 2015 är det förstås väldigt positivt, men kräver också att arenor och olika funktioner fungerar. Idrottslig och teknisk utveckling kräver också mer av infrastrukturen på och omkring arenan.

Det är snart 20 år sedan skid-VM arrangerades här. VM 1993 var innovativt med nyheter i skidvärlden. Mycket av det som finns på Lugnet kan fortfarande användas, men en del uppdateringar behövs. Längdarenan används frekvent och här har förbättringar successivt gjorts. Backhoppningsarenan däremot används sparsamt, och har ett renoveringsbehov.

Förväntningarna är stora inför ännu ett VM, inte minst från skidvärlden. I det perspektivet måste också kraven på investeringar ses. Det har funnits antaganden om att investeringar runt 300 miljoner. Inför Faluns VM-ansökan inför 2013 och nu inför 2015 har summan hamnat runt 170 miljoner i interna utredningar. Då har en stor del varit kostnader för tillfälliga parkeringar – något som vi så långt möjligt försöker undvika genom kollektivtrafiklösningar.

Den summa, 80 miljoner, som den politiska majoriteten föreslagit och som också beslutades av kommunfullmäktige i juni är inte en kalkyl för investeringarna utan en politiskt beslutad ram. Den har fastställts efter diskussioner med de som planerar investeringarna. Vi har också vägt tekniska behov och idrottsliga önskemål mot vad vi tror att faluborna är beredda att acceptera.

I och med att vi nu fått klartecken från Internationella skidförbundet att befintliga hoppbackars grundkonstruktion kan behållas gör det att VM-investeringarna ska rymmas inom den beslutade ramen.

Utöver den beslutade VM-ramen görs investeringar som i första hand har andra syften, men som också kan komma till nytta i samband med VM. Ishallen som just nu byggs om och Resecentrum som planeras byggas 2013-2014 är sådana exempel. Ishallen är budgeterad till cirka 50 miljoner och Resecentrum ungefär 70 miljoner, där staten förväntas bidra med ytterligare lika mycket och där vi också fått EU- och regionalt stöd med 23 miljoner.

2 Responses to Faluns VM-investeringar