Om man blandar det trista med allt kul och bra blir det… …rätt så bra!

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments


Den senaste månaden har varit rätt kämpig, känns det som. Skriverier efter div upphandlingsturer på vår trafik- och fritidsförvaltning, kritik mot en uppgörelse mellan kommun och f d näringslivschefen och besked om förlorade jobb. Igår späddes det här på med att anställda i kommunen, där en också är partikamrat med mig, har lånat en minibuss av kommunen för privata syften.

Det där första är som det är, det utreds just nu av bl a våra revisorer. Det andra: Jag står för de uppgörelser jag är med och träffar, även om de är impopulära. Jag har fått skit för att jag sa att vi försöker måna om våra anställda både under och efter anställningen. Men jag menar det! När jag fick tillfälle att träffa Herrhagsgårdens nattpersonal så verkade de också förstå att vi behöver göra speciallösningar ibland.

Jobben jag tänker på är de som försvinner när Cederroth troligen flyttar sin plåstertillverkning från Falun till Spanien. Svårt att som kommun vända den matchen när löneläge, närhet till större marknader mm talar till spanjorernas fördel. Men vi jobbar vidare! När Dellner och Cederroth minskar så bygger Förlagssystem ut med ytterligare 10.000 kvadrat som ger 70 nya jobb. Jag brukar tona ner dramatiken av att jobb flyttas mellan Borlänge och Falun. Det går i båda riktningarna och är en rätt naturlig följd av att företag och organisationer ser över sina verksamheter. Det viktiga är att arbetsplatserna blir kvar här och inte försvinner till andra delar av landet.

Minibussturen var säkert ett trevligt initiativ, med en mindre bra lösning… Jag gillar när människor försöker hitta kreativa möjligheter. Men det får aldrig komma i närheten av att vi nyttjar skattefinansierad verksamhet på ett olagligt sätt. Det gäller förstås i synnerhet för oss förtroendevalda. Genom tiderna har anställda säkert lånat många verktyg och garage av kommunen (och rätt många pennor som aldrig kommit tillbaka – jag har överseende med det här sista). Det här tydliggör att vi kanske måste förtydliga regler och policies. Som anställd bör man med sunt förnuft kunna räkna ut saker, men behövs det ska vi bli kristallklara om vissa saker.

Jag tänker inte deppa. Mina mätare på kommunalrådsförarplatsen visar att vårt läge är stabilt, för att inte säga bra. Kommunens ekonomi ligger enligt budget, invånarantalet ökar, ungdomsarbetslösheten minskar och lägenhetsbyggandet är det högsta på 20 år. Nu styr vi vidare mot målen om fler nya förskoleavdelningar, fokus på resultaten i skolan och fler nya jobb till kommunen. Målet är är att nå min nya devis: Sveriges bästa människoklimat! Hösten är ingen sorgsen årstid – det är ju nu vi laddar för att det ska kunna slå ut i full blom om så där 7-8 månader!

2 Responses to Om man blandar det trista med allt kul och bra blir det… …rätt så bra!

 1. Tempo says:

  (förra inlägget blev fel med länkarna)

  Hej Jonny.

  Skriver detta här i brist på andra vägar. I din presentation av dig själv här på bloggen skriver du att du är design och arkitekturintresserad. Jag hoppas att arkitekturintresset sträcker sig längre än att handla om enskilda byggnader. Även helheten är viktig, det helhet som vi kallar för staden! När man ser den fördjupade översiktsplanen över Myranområdet blir man nästan mörkrädd. Visserligen pekas många viktiga saker ut som:

  1. att området är strategiskt viktigt med sitt läge mellan lugnet och regementsområdet.
  2. att det finns viktiga naturvärden som bör beaktas
  3. att fokus ligger på både bostäder och verksamheter

  MEN – det saknas en vision. För mig går det inte att förstå att man kommer fram till ett så innehållsfattigt förslag när planen väl är genomarbetad. En fördjupad översiktsplan skall vara vägledande för framtiden och visa på en viljeinriktning. Om den planen som antagits av KF i våras är kommunens vision… ja, då är det illa.

  1. på kartan där trafikstrukturen redovisas, där redovisas i princip bara det befintliga trafiknätet UTANFÖR planområdet, i övrigt visas förslag med abstrakta pilar, något som inte säger ett dugg om den (eventuellt) kommande stadsmiljön INOM området. Det enda som är tydligt är en föreslagen cykelförbindelse. Om cykelstråket är kommunens vision som det som skall koppla ihop Lugnet med Regementsområdet, då kan det byggas redan idag, utan en översiktsplan.

  2. förslaget är ej uppdaterat sedan samrådsförslaget upprättades. den gigantiska handelsetableringen (Själsö) tas till exempel inte med i bedömningen, utan där visar plankartan att det är skog. Även om det ligger utanför området så är det en stor förändring som påverkar mer än just den yta som handelsområdet tar upp på marken. Invånarna i kommunen, som är politikernas uppdragsgivare, har inte heller fått rimlig möjlighet att påverka. Vid samrådet, för 5 år sedan var det helt andra frågor som var aktuella. Borde nästan kunna ses som ett formellt fel.

  3. i största allmänhet, och detta är den största bristen, så saknas det idéer om hur planområdet skall kopplas samman med de intilliggande stadsdelarna. Eller det kanske är ett odefinierat område med tarmar av bebyggelse som är kommunens vision? med stora grönområden (som är svåra att nå på ett bra sätt från staden), med stora handelslådor längs de stora trafiklederna? med otydliga samband? Är det verkligen Falun?

  Bara för att något föreslås i en fördjupad ÖP behöver det inte betyda att det skall genomföras, men det visar på visionen! Detta område med utmärkt läge behöver en integrerad utformning, och det är en fråga som hör hemma i en översiktsplan. Det kan inte komma senare, då kan det vara för sent.

  Så om du är intresserad av design och arkitektur, kan du inte försöka förmedla detta vidare inom kommunens verksamhet?
  Om det kommer fler skisser i stil med denna:
  från DT.se
  då får man kanske börja skämmas på riktigt.

  Man kan göra fördjupningar av ÖP på ett sätt som hjälper staden att synas och visar på framtidstro, som i sin tur får invånarna i staden att också tro på framtiden (och inte bara klaga över specifika projekt). Här är ett, om än extremt, exempel från norrköping: exempel”

  Det finns alltså andra sätt att planera på!

  Såhär skulle jag kunna tänka mig att myranområdet skulle kunna se ut om 30 år. förslag

  Detta skissade jag fram på 20 minuter, men det har större rumsliga kvalitéer än förslaget som det tog kommunen minst 5 år att komma fram till. Förslaget gör också att stadsparken kan komma att få en fortsatt viktig funktion, och inte bara kapas mer och mer i kanterna tills inget finns kvar (som händer och har hänt vid sjukhuset).

  Även om det inte går att göra över en natt så kan man ju börja redan idag. Hitta en struktur av gator och kvarter som är långsiktig och inte behöver ändras igen och igen och igen. Detta är en fördel också för marknadsaktörer eftersom de då vet vilka regler som gäller.

  Ett förslag enligt mitt exempel skulle inte omöjliggöra något av idéerna med högskoleutbyggnad. Kanske att en framtida golfbana, som väl ändå inte skall ligga på en så värdefull mark(?), omöjliggörs.

  Se detta som hård kritik, men som är framåtsyftande. För visst kan väl Falun bättre??!

  • Jonny says:

   Hej ”Tempo”. Fördjupade ÖP:n är inte uppdaterad i alla delar. Helt rätt. Vi valde att gå fram med den, trots att den vilade hela förra (borgerliga) mandatperioden. Ett omtag hade egentligen behövts, men vi har valt att lägga krutet på genomarbetade detaljplaner.

   Att det inte är jättevisionärt beror främst på att Myran är just en myr. Kantzonerna kommer att kunna bebyggas, men tveksamt längre in i området. Tanken är inte att Lugnetleden ska kantas med plåtlådor, utan förhoppningsvis ska både mina och andras (högre) ambitioner få genomslag! /Jonny