Att tänka som en region är svårare än att vara en…

Posted by Jonny in Uncategorized | Tagged , , | 3 Comments

I torsdags var jag till Säters kommunfullmäktige för att berätta om vad Falun-Borlängeregionen, där Säter ingår, gör. Ledamöterna var nyfikna och frågade en hel del. Som sista fråga frågade Eva Kungsmark; vad kan vi göra för Falun-Borlängeregionen? Jag svarade: Vara goda ambassadörer!

Varför är det så viktigt? Jo, om vi inte står upp för en gemensam tanke, idé och en sammanhållning så blir den rätt sårbar. Jag ska ge några exempel på mindre bra regionala utspel på sistone (+ förslag på hur man hade kunnat göra):

Ett IT-företag ondgör sig över att man inte hittade lokaler i Falun och att man inte fått tillräcklig hjälp av kommunens näringslivskontor. Blir, tycker jag, tokigt när man ställer kommuner i närområdet mot varandra. Media bidrar här också negativt till att förstärka. Bättre hade varit att konstatera faktum, men samtidigt trycka på att man fortsätter att verka i REGIONEN.

Invånare i Borlänge använder argumentet att kommunen har en av Sveriges högsta brottslighet i diskussionen om var ett nytt polishus för Falun-Borlänge ska ligga. Det här blir ett sänke för hela regionen när man basunerar ut att en av städerna i Falun-Borlängeregionen är rena rama Chicago och otrygg. Dålig argumentation och framförallt dålig marknadsföring!
Här borde så många som möjligt gjuta olja på vågorna genom att påminna om att om vi inte löser Polisens samordning i vår region så riskerar funktioner att flytta till andra regioner. Inte heller speciellt ”regionalt” att få det att låta som avståndet mellan regionens huvudstäder skulle vara ”jordens omkrets minus 17 kilometer”…

Självklart är jag part i målet när jag ger de här exemplen. Samtidigt hoppas jag att vi gemensamt i regionen kan komma längre i etablerings-samarbete med några enkla regler:
– Försök att uppträda gemensamt mot inkommande etablerare, investerare eller inflyttare (blir rätt oproffsigt med olika besked, baktaleri eller att ett företag ska ha ett möte i varje kommun för att få veta regionens möjligheter och erbjudande)
– Se aldrig flyttade jobb eller människor INOM regionen som en allvarlig förlust.
– Se alltid verksamheter som LÄMNAR regionen som ett varningstecken
– Se alltid nya arbetstillfällen eller nya invånare i grannkommunen som en möjlighet. ”Era” invånare har fått bättre möjligheter för att få nytt jobb alternativt ”er” kommun och företagen där har fått större möjligheter till ny kompetens.

Två nyckelfaktorer är TILLTRO och FÖRMÅGAN ATT SE ETT SAMLAT RESULTAT. Ska vi prova, få se om det funkar?

3 Responses to Att tänka som en region är svårare än att vara en…