Sura borgare gör inte Falun bättre

Posted by Jonny in Uncategorized | Tagged , , , | Kommentarer inaktiverade för Sura borgare gör inte Falun bättre

Idag har moderaten Mikael Rosén och falupartisten Sten H Larsson recenserat oss på Falu-Kurirens insändarsida. De verkar inte ha varit på toppenhumör när dom skrev sin text… Vi filar just nu på svaret, som kan komma att låta ungefär så här:

Även om hösten 2011 var tuff, där tyvärr tråkiga händelser tidvis dominerade, var inte fjolåret något dåligt år. Vi har stabila överskott, vår verksamhet får bra betyg av medborgarna och vi kan dessutom satsa på skola, bostadsbyggande och arbetsmarknad.

Någon tidigare majoritetspolitiker kan uppleva att 2011 var ett förlorat år. Fullt förståeligt när man känner frustration av att inte längre ha samma inflytande. Samtidigt har en del av vår tid gått åt just till att återge Falu Kommun tempo och fart efter dessa herrars ”avslappnade” styre. Trafik- och fritid hade fått många glåpord, men ingen hade gått till botten med vad som pågick. Lugnets framtid hade övervägts i fyra år utan ett steg i någon riktning. Surdegar som Köpmannen och Krondiksdammen samlades på hög utan ansatser till lösning.

2011 innebar bland annat att vi lyfte frågan om en förskottering av resecentrum Falun och förde den i hamn. Byggandet påbörjas kring nästa årsskifte. Vi har startat ett fastighetsbolag för Lugnet. Vi har tagit tag i placering och utbud av gymnasieprogram och barngruppernas storlek i förskolan. Det har blivit ett positivt trendbrott vad gäller måluppfyllelsen i grundskolan. Den nedrustning av skolan som skedde under den borgerliga mandatperioden har upphört och återställningsarbetet pågår.

Två nya förskoleavdelningar öppnar under våren, sju byggs under året och ytterligare avdelningar kommer att öppnas varje år under mandatperioden. En minskning av barnantalet kommer att ske i takt med att nya avdelningar öppnas. Flexibiliteten har ökat för förskolebarnen och pedagogiska måltiderna är tillbaka i grundskolan. Dessa saker och att vi på allvar tar itu med unga som står utanför utbildning och jobb och deltidsproblematiken i vår organisation är tydliga exempel på att det går att snabbt påbörja resan mot uppfylla vallöften.

Och till moderater och andra: Var inte så bittra och besvikna över valförlusten 2010. Politik och att jobba för att ett ännu bättre Falun ska kunna vara roligt även i opposition, eller hur?

Läs faluborgarnas insändare: http://www.dt.se/opinion/insandare/falun/1.4296157-ett-forlorat-ar

Comments are closed.