Reinfeldt besöker en åtgärd som inte behövts om arbetslinjen hade fungerat…

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Idag besöker statsminister Fredrik Reinfeldt Falun och projektet Unga till arbetet- ett projekt som Region Dalarna driver tillsammans med länets kommuner och Arbetsförmedlingen. Projektet har varit lyckosamt där 60 procent av ungdomarna kommit i arbete eller utbildning. Statsministern vill säkert se detta framgångsrika projekt som ett uttryck för regeringens arbetslinje – men det är det inte. Projektet är ett resultat av att regeringen inte tagit sitt ansvar för den höga ungdomsarbetslösheten och ett fungerande undantag i en annars ganska misslyckad regeringspolitik för arbete som moderaterna leder.

Sverige och Dalarna behöver inte fler arbetslösa ungdomar utan en politik som ger fler unga möjligheter till utbildning, jobb och en egen bostad. Att fler unga får möjlighet att bli vuxna, flytta hemifrån och få sitt första jobb bygger Dalarna och Sverige starkt.

Men utveckling är oroande. Ungefär 100 000 ungdomar är idag arbetslösa. Detta motsvarar en arbetslöshet på cirka 17 procent. Bara i Dalarna är 2844 ungdomar arbetslösa.

Därför är det oroande att samtidigt som vi har en hög ungdomsarbetslöshet har Fredrik Reinfeldt (m) påbörjat nedmonteringen av de regionala högskolorna. Regeringen har valt att dra ned antalet högskoleplatser med fler än 5 500 platser och 1,3 miljarder kronor inom såväl kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola som högskola och universitet. En direkt konsekvens av regeringens politik är att Högskolan Dalarna får skära ner drygt 50 miljoner. Bara i år får 2000 färre individer del av kurser och program vid Högskolan Dalarna.

I en tid av hög arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet är det rätt att rusta människors kompetens. Behoven av utbildning är stora och växande, samtidigt som kraven på arbetsmarknaden ökar. När företag inte kan rekrytera personal med rätt kompetens måste vi agera och utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft.

För att få fram fler produkter och tjänster – och därmed få fler i arbete – måste staten stödja tre ben. Det första är en stabil ekonomi, med mål för sysselsättningen och för investeringar i budgeten. Ben två är en näringspolitik som stödjer framväxten av nya företag, varor och tjänster och därmed stödjer efterfrågan. Och det tredje benet en utbildningspolitik som ”vässar” människors kunskaper för att de ska kunna ta de jobb som växer fram. Här är ”Unga till arbete” ett utmärkt exempel. Vi socialdemokrater har en politik för det. Vi föreslår investeringar i jobb och utbildning för unga, sammanlagt 57.400 platser inom högskolan, vuxenutbildningen, i traineejobb och utbildningsvikariat. Utöver detta gör vi stora investeringar i infrastruktur och utbildning. Inte minst är vi öppna för en dialog och samverkan med näringslivet. Så får vi fler i arbete.

Det är glädjande att Fredrik Reinfeldt besöker ett lyckosamt projekt men vad tänker statsministern göra åt den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige?

2 Responses to Reinfeldt besöker en åtgärd som inte behövts om arbetslinjen hade fungerat…