Ett utskottsmöte om att förflytta sig och komma vidare…

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Idag trodde jag att det skulle bli en lång eftermiddag – och det blev det. Men det flöt ändå på bra. Från enkla och roliga ärenden som nya tomter och gator till komplicerade och ibland tråkiga frågor som nya avtal. Folkets hus och avtalet för det fick vi berättigad kritik för! En alternativ lösning till ägandet av fastigheten skulle finnas framme innan det ett-åriga avtalet går ut i sommar. Det kommer inte att uppnås. Vi måste komma vidare och visa att vi menar allvar med att hitta en ny ägare till huset.

Desto roligare var det att vi fick bra uppslutning kring de tankar som mejslats fram för att förbättra kollektivtrafiken i och omkring Falun och som nu ska bli ett underlag för Dalatrafiks nya upphandling: Snabbare busslinjer, olika starttider för skolorna (för att kunna använda bussarna effektivare) och ett upplägg både till hur vi knyter samman Falun och Borlänge och får in nya miljövänligare bränslen. Det finns hopp, det känns som vi förflyttat oss lite framåt i tankarna – för att våra invånare ska kunna förflytta sig fysiskt på ett enklare sätt.

Om en fortsättning för Dalaflyget underlättar för ”den breda massan” låter jag vara osagt. Men det har tveklöst betydelse för myndigheter, tjänsteföretag och framförallt sjukvården. Vi klarar oss inte riktigt utan flyget. Dessutom går tågen långsammare än för tio år sen. I min ideala värld klarar vi oss med regionaltåg, snabbtåg och sena avgångar till och från Stockholm och Arlanda, som också trafikleder sjuktransporter till/från Falu lasarett. Men där är vi inte än. Därför är det bra att vi kan ta ett blocköverskridande ansvar för flygets fortsättning i några år ytterligare.

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 Om ett antal år rullar snabba och bekväma tåg in till nya resecentrum Falun över broarna vid Faluån och Tiskenparkeringen. En gång i timmen från Stockholm och Arlanda, en stor del av dygnet. Nästan lika frekvent från Örebro och Gävle. Snabba byten tvärs över perrongen eller nedför rampen till knutpunkten för anslutande buss ut i stads- eller kommundelar. Vi är inte där än. I väntan på det håller vi flyget igång och filar på ett förbättrat kollektivtrafikupplägg.

2 Responses to Ett utskottsmöte om att förflytta sig och komma vidare…