Ett utskottsmöte om att förflytta sig och komma vidare…

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Idag trodde jag att det skulle bli en lång eftermiddag – och det blev det. Men det flöt ändå på bra. Från enkla och roliga ärenden som nya tomter och gator till komplicerade och ibland tråkiga frågor som nya avtal. Folkets hus och avtalet för det fick vi berättigad kritik för! En alternativ lösning till ägandet av fastigheten skulle finnas framme innan det ett-åriga avtalet går ut i sommar. Det kommer inte att uppnås. Vi måste komma vidare och visa att vi menar allvar med att hitta en ny ägare till huset.

Desto roligare var det att vi fick bra uppslutning kring de tankar som mejslats fram för att förbättra kollektivtrafiken i och omkring Falun och som nu ska bli ett underlag för Dalatrafiks nya upphandling: Snabbare busslinjer, olika starttider för skolorna (för att kunna använda bussarna effektivare) och ett upplägg både till hur vi knyter samman Falun och Borlänge och får in nya miljövänligare bränslen. Det finns hopp, det känns som vi förflyttat oss lite framåt i tankarna – för att våra invånare ska kunna förflytta sig fysiskt på ett enklare sätt.

Om en fortsättning för Dalaflyget underlättar för ”den breda massan” låter jag vara osagt. Men det har tveklöst betydelse för myndigheter, tjänsteföretag och framförallt sjukvården. Vi klarar oss inte riktigt utan flyget. Dessutom går tågen långsammare än för tio år sen. I min ideala värld klarar vi oss med regionaltåg, snabbtåg och sena avgångar till och från Stockholm och Arlanda, som också trafikleder sjuktransporter till/från Falu lasarett. Men där är vi inte än. Därför är det bra att vi kan ta ett blocköverskridande ansvar för flygets fortsättning i några år ytterligare.

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 Om ett antal år rullar snabba och bekväma tåg in till nya resecentrum Falun över broarna vid Faluån och Tiskenparkeringen. En gång i timmen från Stockholm och Arlanda, en stor del av dygnet. Nästan lika frekvent från Örebro och Gävle. Snabba byten tvärs över perrongen eller nedför rampen till knutpunkten för anslutande buss ut i stads- eller kommundelar. Vi är inte där än. I väntan på det håller vi flyget igång och filar på ett förbättrat kollektivtrafikupplägg.

2 Responses to Ett utskottsmöte om att förflytta sig och komma vidare…

 1. Tempo says:

  Hej Jonny.

  Jag har tidigare kommenterat här angående resecentrum. Många frågor i projektet verkar fortfarande inte ha fått någon lösning som går hand i hand med ambitionen att integrera centrum med stationen i en sammanhängande stadsmiljö. Enligt den officiella skissen framgår att:

  – Åsgatan förlängs mot stationen, men får ett abrupt slut i en rondell och en ödslig bussterminal som ingen fotgängare får beträda. Istället borde Åsgatan självklart fortsätta ända fram till stationsbyggnaden och ända bort till lokstallarna, kanta sedan denna gata med attraktiva byggrätter (för riktiga hus, inte fler utslängda MAX-restauranger). Då finns möjligheter att centrum kan växa på central och idag oanvänd mark.

  – En mängd gröna remsor längs riksvägen. Dessa kan självklart behövas för att mjuka upp trafikrummet, men risken är att alla rondeller och restytor ger ett förortsmässigt intryck.

  – Den föreslagna bussterminalen är mycket utrymmeskrävande. I Växjö integrerar man regionbussarna i nya byggnader! Andra vägar finns!

  – Kopplingen mellan Holmgatans förlängning och tågstationen ser ut att gå om intet…

  Med bakgrund av detta är det extra glädjande att se den bilden du lagt in här i inlägget. Tåget på bron, och det som du betonar i texten, närheten mellan trafikslagen tåg, regionbuss och lokalbuss. Detta är det viktigaste i hela projektet, här är varje minut extremt viktig för resandevalen. Jag hoppas att du driver en ambition att Holmgatan skall få en naturlig anslutning till stationen, gärna med ett litet stationstorg eller liknande.

  ”satsningen” på en blogg om resecentrum, https://resecentrumfalun.wordpress.com/, är en skam. Det lovas ut att meterial skall publiceras fortgående, bland annat en 3D-modell som skulle varit utlovad till slutet på februari! Att endast två inlägg lagt upp, trots att mycket har hänt, är pinsamt. Vitsen med en blogg verkar ha gått initiativtagaren förbi. En blogg är mycket bra om den sköts, men ger snarare negativ reklam om den inte sköts! Det finns massor som kan läggas upp, bland annat att förstudien är klar!

  Ursäkta att det mest blev kritik här. Jag vet att du har höga ambitioner och gör ditt bästa. Givetvis är resecentrum att jätteprojekt, och då kanske inte all kan bli helt som man önskar. Men dess då viktigare att slutresultatet ändå blir bättre än vad det var innan!

  • Jonny says:

   Tack för synpunkterna! Jag ska vidarebefodra dom till projektledaren Per, som jag vet även kan ta kritiken på ett bra sätt. Hör gärna av dig igen! /Jonny