Hur blir det mer gôtt å leva?

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Hur blir det mer gôtt å leva?

Har tillsammans med kommundirektör Dan Nygren varit på en halv dags omvärldsspaning. Vi begav oss till tidningen Fokus seminarium med presentation av det årliga undersökningen ”här är det bäst att bo”. Peter Elmlund som leder projektet ”Urban City Research” berättade att städer som traditionell bebyggelseform är sällsynt och en bristvara. Urbanitet är annars inte något som bara handlar om storstäder: när en plats kan härbergera både bofasta och besökare – då är den ”urban”.

Samhällsplaneringen påverkar, exempelvis hur småföretagandet utvecklas. 60-talsplaneringens uppdelade stadsmiljöer ”dödade” många mindre företag. Renässansen för den täta och mångskiftande staden har därför hjälpt småföretagandet på traven. Småföretag höjer också fastighetsvärdena. Framförallt om man metodiskt jobbar med verksamheter och företag i bottenvåningar. En nyhet om fastighetsvärden är också att ett högt oberoende från bil bidrar till att höja dom. Alltså: om vi kan gå och cykla till jobb, skola, affärer och andra funktioner och om bostaden ligger i en bilfri miljö, då ger det också en bättre ekonomisk utveckling. 

En del tror att höjden på husen eller det som är inne i kvarteren är det som utvecklar staden. I själva verket är det gatorna och platserna som är det viktigaste. Ofta i kombination med en småskalighet som står i direkt konflikt med höga hus och kvarter som stora anonyma block. Mångfald med människor från olika bakgrund och miljöer där vi vågar ta kontakt m främlingar (kring baren, fontänen osv..) är sånt som stödjer och tar vara på kvalitéerna i gatorna och platserna. 

Om det ska det vara stora eller små kulturprojekt diskuterades i en panel där bl a Fokus kulturredaktör Josefin Olevik, som kommer från Falun, deltog. Hon menade att det varit för mycket fokus på storlek, lyskraft och för lite på nytänkande och kreativitet. När jag hör det tänker jag: Kanske är Faluns nya kulturskola viktigare för framtidstro och kreativitet än en ”fläskig” kulturfyr i form av ett nytt konserthus. Slutsatsen är att det urbana inte behöver vara stort. Affärerna längs Svärdsjös genomfart eller platsen mellan Konsum och Sparbanken i Bjursås fungerar som urbana platser som också är viktiga för Falun.

Vad blev resultatet av undersökningen och rankingen? De mest ”urbana” ställena – storstäderna – ligger dåligt till. Det är de små och medelstora kommunerna som klarar sig bäst i konkurrensen. Falun avancerar från en 118:e till 98:e plats (av 290 kommuner). Vi förbättrar oss, det är det viktiga. Och vi har stora möjligheter att fortsätta förbättra oss!

Comments are closed.