Glättig semesterupptakt eller avgörande framtidsfrågor?

Posted by Jonny in Uncategorized | Tagged , , , , | Kommentarer inaktiverade för Glättig semesterupptakt eller avgörande framtidsfrågor?

Det börjar dra ihop sig för lite ledigt. Innan dess har jag två intressata och viktiga punkter kvar på min lista: Knyta kontakter med Austin och Almedalsveckan tillsammans med Falun-Borlängeregionen. Man skulle kunna säga att båda handlar om att jag höjer profilen i ”utrikespolitiken”, d v s allt arbete som handlar om allianser utanför kommungränsen.

Men det är mer specifikt är så. I fallet Austin handlar det om att eventuellt kroka arm med en av världens mest kreativa städer. Staden växer och tillväxten ökar. Framgången är ett direkt resultat av strategiska satsningar på kreativa näringar som tillväxtområde och ett pragmatiskt samarbete mellan olika aktörer i samhället. Konkreta resultat finns form av fler arbetstillfällen och befolkningstillväxt som har direkt koppling till kreativa näringar. Som en del i Falun och Borlänges strategiska utvecklingsarbete med kreativa näringar arrangerar vi en workshop med möjligheten att ta del av Austins framgångar och erfarenheter. Resultatet vet vi inte innan. Men jag tror att både jag och min K-rådskollega Janne i Borlänge är inställda på att alliera oss med dem som kan göra våra kommuner starkare.

Almedalsveckan är egentligen på samma tema. Men här handlar det mer om att vi och vår region åker dit med ett tema, som kan tyckas uttjatat; infrastrukturen. Alltså snabbare och bättre järnvägar, men också vägar. Efter att Trafikverket har visat vilken godsinfarkt som hotar i Dalarna och Bergslagen och att att persontrafiken på Dalabanan behöver snabbas upp och ”kvalitetssäkras” har vi i Falun-Borlängeregionen beslutat att vi måste agera strategiskt för att faktiskt få till de investeringar som behövs!

Workshop med amerikanare och ett glas rosé i Visby är alltså något helt annat än vad det verkar vid första anblicken: En bakåtlutad start på semestern. Istället handlar det här om positionering i en omvärld där konkurrenterna blir allt mer vassa. Det blir alltså ytterligare en vecka med högt tempo. Att det säkert också blir kul är en ren bonus!

Comments are closed.