Vargen kommer!

Posted by Jonny in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Vargen kommer!

Ett uttryck som i gamla tider utgjorde en allvarlig varning, men som med tiden fick allt mindre betydelse. Till slut var det bara en skröna, när vargen under många decennier var utrotad i Sverige. Idag har uttrycket återigen blivit användbart.

Jag var i måndags på möte med LRF och fårägare som drabbats av vargattacker i fyra av Faluns fäbodar. En sansad diskussion, utom när det glider in på att människor skulle vara reellt hotade. Jag känner med de fäbobrukare som skaffat fårbesättningar för att till en del återskapa fäbomiljön med ett naturligt bete och som sedan hittar fåren dödade. Hopplösheten sprider sig.

Frågan kan verka enkel. Skjut vargen som angriper och allt är löst! Nej, så enkelt är det inte. Istället börjar det hela i Bryssel med ett art- och habitatdirektiv och ett EU som har Sverige under övervakning. Till det kommer en rejäl kulturkrock. När man i södra Europa med glädje noterar när en hund stryker med (vildhundar är ett problem) är förhållandet det omvända här. Mycket av jägarmotståndet mot varg har, förutom att vargen konkurrerar om viltet med jägarna, sin upprinnelse i vargdödade hundar och löshundsjakten som riskerar att försvinna.

Vi har ett särskilt läge i Dalarna. Vårt län tillsammans med Värmland rymmer en stor del av vargarna och vargreviren. Det i kombination med Dalarnas fäbostruktur som är en sorts gemenskapsjordbruk med ojämn terräng och ibland djur i skogsmark gör att fårskötseln och Länsstyrelsens policys inte alltid går hand i hand.

Samtidigt är det inte Länsstyrelsen som ska kritiseras. De genomför vad regeringen och EU beslutat. Vargen kommer dessutom att vara ett inslag i vår fauna under överskådlig tid. Regeringen har till och med sagt att dagens mål om 230 vargar ska höjas till över 400, vilket det kanske i verkligheten redan är.

Enda sättet att komma vidare, tror jag, är att vi förlikar oss med att vargen finns i våra bygder. Skyddsjakt kan bara lösa konflikter för stunden. Istället måste djurhållare och jägare lära mer av varandra, av de som exempelvis lyckas hålla får år efter år utan konflikter med varg. Men frågan lyftes också om Länsstyrelsens roll att hjälpa till att utbilda och underlätta kunskapsöverföring. Det är en fråga som jag tar med mig in i Länsstyrelsens insynsråd.

Frågan lär fortsätta att vara het. Om en vecka besöker jag Tänger igen, då i rollen som Landsbygdsgruppens ordförande. Diskussionen fortsätter med all säkerhet då.

Comments are closed.