En gymnasieskola för framtiden!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för En gymnasieskola för framtiden!

Socialdemokraterna och Miljöpartiet värnar en stark kommunal skola med hög och jämlik kvalitet och bra skolmiljö oavsett vilken skola en elev väljer. Vår vision är att alla elever ska nå kunskapsmålen! Det är utifrån denna politiska styrning som den kommunala skolan i Falun arbetar.

Falu Gymnasium har under de senaste åren, till följd av minskade elevkullar i kombination med konkurrens från friskolor, drabbats av ett besvärande budgetunderskott. Försök att behålla Falu Gymnasium i nuvarande form har visat sig vara oförenliga med att åtgärda detta. Vi behöver därför ta ett nytt grepp om gymnasieskolan. Efter ett par oroliga år i Falu Gymnasium är vi måna om att fatta ett beslut, med bred majoritet, som ger långsiktig stabilitet.

På uppdrag av skolnämnden har skolförvaltningen utarbetat ett förslag på lokalisering av Falu Gymnasium som skapar balans i budget, säkerställer fortsatta goda undervisningsmöjligheter i en mycket bra skolmiljö samt erbjuder en bas för att kunna satsa för framtiden. Förslaget innebär en långsiktig lösning för Falu Gymnasium som tar hänsyn till minskade elevkullar och vässar oss i konkurrensen om eleverna. Detta då förslaget innebär att skapa attraktiva naturvetenskapliga och estetiska centra på Lugnet, samt då förslaget innebär en bättre balans mellan kostnader för undervisning och lokaler.

Innan förslaget genomförs ska det behandlas i dialog med fackliga organisationer, elever, rektorer och övrig skolpersonal så att de ges möjlighet att vara aktiva i processen. Dessutom ska konsekvens- och riskanalyser göras. Vi vill också betona att förslaget, vilket skapar möjligheter inom givna ekonomiska ramar, fortfarande innebär att Falu kommun lägger proportionerligt likvärdiga ekonomiska resurser på gymnasieutbildning som andra kommuner.

Då det, om förslaget genomförs, blir tomma lokaler i Haraldsbogymnasiet öppnar sig andra användningsalternativ för dessa. Hälsinggårdsskolan skulle kunna flytta dit, då vi behöver en rustad och modern grundskola i området med god inne- och utemiljö. Om en sådan skola blir till i form av ett nybygge eller renovering med höga ambitioner för befintliga lokaler får fortsatta analyser visa.

Det här är en debattartikel som är skriven tillsammans med:
Monica Enarsson (S), vice ordförande i skolnämnden
Erik Eriksson (MP), ersättare i skolnämnden
Richard Holmqvist (MP), ledamot i kommunstyrelsen

Comments are closed.