Höghus? Det var som sjutton!

Posted by Jonny in Uncategorized | Tagged , , , , | 2 Comments

Faluns första höghus byggdes på Gammelvägen i Övre Norlund någon gång på 1960-talet. Det är 8 våningar och enligt uppgift var det omdiskuterat. Numera märks det knappt i grönskan längs Korsnäsvägen.. Idag finns lika höga eller högre hus på Järnet (8 våningar), Herrhagen (9), Nedre Norslund (10) och förstås det väl synliga lasarettet som har 11 våningar över mark (och 2-3 under). Faluns högsta hus idag är Scandic Hotel med 12 våningar.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade igår att lämna detaljplanen för nytt bostadshus vid Tallbacksvägen som vi skriver ”utan erinran”. Det betyder att vi är positiva, men inte utan olika tankegångar och överväganden. Planen medger ett hus på upp till 17 våningar. För mig och oss finns det bl a en social dimension; att fler ska få möjlighet att bo i ett populärt område där det idag finns relativt få hyresrätter. Det finns också en hållbarhetstanke i projektet. Genom att bygga koncentrerat blir det en liten markyta som används och stora delar av skogen kan sparas. Läget, mitt emellan centrum och Lugnet, gör också att det är nära till mycket och att bilberoendet på så sätt kan bli mindre.

Estetiken är vi flera som tycker att den behöver arbetas igenom mera. Däremot ska inte världsarvsargumentet tolkas som att ingenting får ändras eller att nya element inte kan infogas i en världsarvsmiljö. Grannarnas och närboendes oro är förståelig. Just därför går planen dem till mötes genom att det införs marklov för fällning av träd, att stigar ges högre skydd och att den nya detaljplanen ger ett bättre skydd för den delen av skogen som blir kvar än hur det är idag. Huset har placerats för att minimera intrånget i skogen och den nuvarande p-platsen kan användas, då den förses med ett p-däck.

Det har diskuterats att lägenheterna ska kunna användas under VM. Så blir det troligen inte då tiden fram dit är för kort. Oavsett så har Falun ett behov av fler bostäder. Gärna i attraktiva områden som Kyrkbacken.

Bilder fr vänster: Höghus vid Järnet, Lasarettet och planen för det planerade höghuset på Tallbacksvägen, Kyrkbacken.

 

2 Responses to Höghus? Det var som sjutton!

 1. Anna says:

  Varför inte bygga flerbostadshus på Myran? Det ska väl inte bli parkeringsplats av hela området? Där vore ju attraktivt att bo, nära kommunikationer för ev pendling och nära Lugnet. Jag skulle gärna bo där själv 🙂 Varför ta strid för ett höghusbygge vid kyrkogården när hela Myran står tom?

 2. Agneta Darth says:

  Tar mig friheten att lägga över mina kommentarer hit för vidare diskussion:

  Tanken måste fram att kanske Kyrkbacken t ex är ett attraktivt område just för att det inte är överexploaterat och för att det inte är bebyggt på höjden. Man måste inte förstöra ett område som är populärt genom ett allvarligt ingrepp i kultur och miljö. Kanske ett helt nytt område i närheten kan komma fram i stället? Har ni inga alternativ? Ang parkering är det en bra tanke att man ska kunna utnyttja kommunala färdmedel men man kanske ändå äger och behöver en bil som barnfamilj och den måste ”bo” någonstans den också? Jag är själv uppvuxen i Britsarvet och jag har valt att bo i det området d v s Knoppen och Britsarvet, för att miljön är så lagom, det är ingen storstadsfläkt, vi har inga höghus som stör ”skylinen”, kulturen har sin givna plats och är så välbevarad. Du nämner att design och utformning kan diskuteras och jag tänker mig att när man bygger nytt i en kulturstad som Falun måste beakta ytterligare att man inte förstör bebyggelsen som vi värnar om. Jag tänker mig att vi har råkat ut för ett rejält övergrepp i Falun när vackra hus i Britsvets nedre del revs ”p g a brandrisken” men egentligen för att lämna plats åt nybyggnation, Södra Mariegatan med sina vita tegelbyggnader mitt i Carl Larsson-gårdens och Ateljens Mecka och framför allt – Kallbadhuset. Det svider än! Jag ber er verkligen att tänka om – gör inte ett nytt ”Polishusärende” – för har ni väl en gång byggt höghuset går det inte att ångra.

  Jag tycker ärligen att designen och projektet är så fult att jag ryser – vi som har en så otroligt vacker stad. Hjälp oss att bevara den i stället, det vinner vi alla på.

  Kommentera gärna min inlaga – jag bits int’. Kanske kan en konstruktiv diskussion leda till något mer faluvänligt förslag?