Höghus? Det var som sjutton!

Posted by Jonny in Uncategorized | Tagged , , , , | 2 Comments

Faluns första höghus byggdes på Gammelvägen i Övre Norlund någon gång på 1960-talet. Det är 8 våningar och enligt uppgift var det omdiskuterat. Numera märks det knappt i grönskan längs Korsnäsvägen.. Idag finns lika höga eller högre hus på Järnet (8 våningar), Herrhagen (9), Nedre Norslund (10) och förstås det väl synliga lasarettet som har 11 våningar över mark (och 2-3 under). Faluns högsta hus idag är Scandic Hotel med 12 våningar.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade igår att lämna detaljplanen för nytt bostadshus vid Tallbacksvägen som vi skriver ”utan erinran”. Det betyder att vi är positiva, men inte utan olika tankegångar och överväganden. Planen medger ett hus på upp till 17 våningar. För mig och oss finns det bl a en social dimension; att fler ska få möjlighet att bo i ett populärt område där det idag finns relativt få hyresrätter. Det finns också en hållbarhetstanke i projektet. Genom att bygga koncentrerat blir det en liten markyta som används och stora delar av skogen kan sparas. Läget, mitt emellan centrum och Lugnet, gör också att det är nära till mycket och att bilberoendet på så sätt kan bli mindre.

Estetiken är vi flera som tycker att den behöver arbetas igenom mera. Däremot ska inte världsarvsargumentet tolkas som att ingenting får ändras eller att nya element inte kan infogas i en världsarvsmiljö. Grannarnas och närboendes oro är förståelig. Just därför går planen dem till mötes genom att det införs marklov för fällning av träd, att stigar ges högre skydd och att den nya detaljplanen ger ett bättre skydd för den delen av skogen som blir kvar än hur det är idag. Huset har placerats för att minimera intrånget i skogen och den nuvarande p-platsen kan användas, då den förses med ett p-däck.

Det har diskuterats att lägenheterna ska kunna användas under VM. Så blir det troligen inte då tiden fram dit är för kort. Oavsett så har Falun ett behov av fler bostäder. Gärna i attraktiva områden som Kyrkbacken.

Bilder fr vänster: Höghus vid Järnet, Lasarettet och planen för det planerade höghuset på Tallbacksvägen, Kyrkbacken.

 

2 Responses to Höghus? Det var som sjutton!