En smalare ledning – på gott och ont

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

Efter att S och MP har brutit det organiserade samarbetet med V i Faluns kommunstyrelse har många frågor och oro signalerats. Styr S och MP vidare själva? Blir det fler förändringar?

Först en liten bakgrund. De tre rödgröna partierna har haft ett på många sätt bra samarbete, både innan valet 2010 och de senaste två åren i majoritet. Det har inneburit att välfärdsfrågorna kommit i fokus med mindre barngrupper och ökad flexibilitet i förskolan, resurser och stöd för att alla elever ska nå kunskapsmålen i grundskolan, heltidssatsning och ökade resurser för att ge fler äldre bra omsorg. Vi  har också varit en modig och utmanande majoritet som vid sidan om välfärdssatsningen vågar starta en ny kulturskola, bygga ett nytt resecentrum och en ny stadsdel runt omkring och stå upp för skid-VM som vi fått tilldelat och ska göra till någonting riktigt bra. Inte ha som spottkopp. I kommunens nämnder har samarbetet mellan våra tre partier fungerat bra med undantag för våra olika synsätt vad gäller gymnasieskolan.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit varandra väldigt nära och har samarbetat bra i över ett decennium. Vänsterpartiet lämnades lite vid sidan efter valet 2002, men kom med igen inför valet 2010. Vi var rödgröna, som på riksplanet, med skillnaden att vi fick ett stort förtroende lokalt och vann.

Ändå finns en kulturskillnad. V är idealister, och i vissa fall drömmare, på gott och ont. De är principfasta, vilket de flesta uppfattar som något positivt. Men i kommunpolitiken måste det kombineras med pragmatism.

Det som hänt efter sommaren är att stora viktiga beslut fattats i kommunfullmäktige, med stor majoritet. De måste respekteras. Besluten innebär att arbeten redan inletts som om politiken börjar ”backa bandet” medför extra kostnader och sämre eller uteblivet resultat.

Här krockar principfastheten med vad som långsiktigt är bäst för Falun och medborgarna. Redan fattade beslut måste vara förutsättningar i budgetarbetet. Vänsterpartiet har en annan uppfattning. I frågan om investeringar i exempelvis skol- och förskolelokaler har vi tre partier samma uppfattning. Däremot skiljer det mellan S-MP och V, i vissa fall, HUR dessa ska genomföras.

Vi, S och MP, fortsätter i och med ovanstående att i vissa frågor styra Falun i en konstellation som i kommunfullmäktige har lika många mandat som den borgerliga fempartikonstellationen M, C, FAP, FP och KD.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar om ramar, policies och budget. Utifrån det har nämnderna till uppgift att skapa och ge förutsättningar för en så bra verksamhet som möjligt inom dessa ramar. Det som nu hänt har inte ändrat förutsättningarna för detta. Samarbete i nämnderna har alltid krävts, ofta mellan fler partier än de i majoritet, för att det ska bli långsiktigt bra.

Slutligen en sak som jag ofta återkommer till, och som anknyter till det pragmatiska resonemanget: Det finns ett bra samarbetsklimat i falupolitiken, samsyn i stora viktiga frågor och de flesta partierna har fokus på att förvalta de möjligheter och den utveckling som finns i Falun. Vi, de kvarvarande rödgröna, kommer därför inte i dagsläget att inleda ett organiserat samarbete med något annat parti.  

Önskar alla en skön allhelgonahelg, och i synnerhet Anders på SVT, som jagat mig hela fredagen utan utdelning/scoop. Peace brother!

One Response to En smalare ledning – på gott och ont