Ett budgetfullmäktige, tre budgetförslag, 1000 åsikter och lite onödig förvirring

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ett budgetfullmäktige, tre budgetförslag, 1000 åsikter och lite onödig förvirring

Det ekonomiska läget har blivit kärvare och konjunkturnedgången är tydligare. Det påverkar alla kommuner, även Falun. Våra skatteintäkter minskar jämfört med när vi fattade det preliminära budgetbeslutet i juni.

Trots ovanstående mäktar vi med att återigen lägga en budget med ett överskott på 2% av intäkterna och en buffert som faktiskt är 5 mkr större än motsvarande budgetbeslut för ett år sedan.

Huvudskälet är förstås att vi fortsätter att vara restrektiva med uppräkningar, även om skolnämnden i höstförslaget får en permanent höjning på löneanslaget med 5 miljoner.
Räntekostnaderna minskar med runt 10 miljoner vilket är positivt och delvis parerar intäktsförsämringar. Sammantaget är utökningen av höstbudgeten 31,5 miljoner, men då står hemsjukvården för 28 miljoner.

Även om det kan verka som inget ändras eller om det är små skillnader så kan man ändå notera:

  • att skolnämnden får 5 miljoner extra för att kompensera för nya höga löneaval
  • att kommunens gatubelysning överförs till Falu Energi & Vatten – ger en besparing från start på 1 miljon
  • Kulturarvet ombildas till ett socialt företag som med kommunalt stöd kan vidareutvecklas
  • Satsningen på specialla ungdomsarbetsplatser, fler vuxenutbildningsplatser, kulturskolan och extra resurser till social- och skolnämnderna för att arbeta ännu mer med unga och deras familjer bekräftas
  • Utvecklingen av skolan och förskolan med ökad måluppfyllelse, nya förskoleavdelningar och mindre barngrupper får fortsätta utan att störas av borgerliga sparförslag.

Inför våren och budgetbeslutet för 2014 återstår flera arbetsuppgifter. Vi måste fortsätta att ha beredskap för att konjunkturen försämras med risk för fler arbetslösa. Vi måste jobba vidare med hur fler sociala satsningar (eller investeringar om vi vill kalla det så) kan bli av med långsiktighet. Ännu tydligare ekonomiska mål och bättre investeringsplanering kommer också att behövas.

Själva budgetdebatten följde givna mönster, trots att politiska landskapet har ändrats lite grann. Ibland hettade det till lite. Någon gång förvånas man av att vi gemensamt i fullmäktige inte står upp helt för den verksamhet som bedrivs i kommunen. Att svartmåla och beskriva verksamheter som misskötta tycker jag inte hör hemma i ett falufullmäktige som ofta har en bra och konstruktiv diskussion.

Omröstningen om de olika budgetalternativen blev mer kaotisk än nödvändigt. Efter att S och MP hade röstat efter egen övertygelse när det gällde att hitta ett motförslag till vårt eget huvudalternativ blev det lite frustration hos borgerliga oppositionen. Förståeligt, samtidigt som alla måste få rösta som de vill. Nu valde vi ändå att ta om omröstningen så att de två mest tongivande alternativen återstod till slutomröstningen, där S/MP-förslaget vann gehör. Förvirringen var egentligen helt onödig, tycker jag, då utfallet med mycket stor säkerhet hade blivit detsamma oavsett. Media har överdrivit dramatiken och ovissheten i falupolitiken. S, MP och V står nära varandra i synen på välfärden, det hållbara samhället och fördelningspolitiken. Det har inte ändrat sig.

Jag är glad att vårt förslag fått stöd och att vi kan arbeta vidare med planerna som är utstakade i budgeten.

Comments are closed.