Investeringar för ett socialt hållbart Falun

Posted by Jonny in Uncategorized | Tagged , , , , | Kommentarer inaktiverade för Investeringar för ett socialt hållbart Falun

Social hållbarhet är något som allt fler pratar om. Det handlar om allt från att varje individ ska må bra, kunna försörja sig till att hela samhället ska hänga ihop, att grupper inte ska ställas mot varandra eller att någon ska hamna utanför.

Sedan ett par år har en satsning på så kallade sociala investeringsfonder efterlysts. De ska möjliggöra långsiktiga insatser som minskar både risker och kostnader för exempelvis arbetslöshet, social utsatthet och missbruk. Vårt svar på propån har under ett år byggts ut till ett antal åtgärder:
• Från januari i år har kommunstyrelsen startat en satsning på unga som hoppat av eller står utanför gymnasiet. De kommande åren tas ansvaret över av skol- och socialnämnderna. Även om vi kan göra mycket mer har Falu kommun snabbt avancerat från ”passivitet” till ”bland de bästa i länet”.
• Från och med nästa år finns 10 miljoner extra för tidiga insatser riktade till barn och familjer. Det här är ett sätt att använda pengar för att förebygga istället för att ta om hand när bekymmer redan uppstått. Pengarna ska användas i samverkan mellan social- och skolnämnderna.
• Från 2013 provar vi också särskilda ungdomsplatser och skapar fler vuxenutbildningsplatser för att göra det enklare för unga vuxna att meritera sig för arbetslivet.
• Inför årsskiftet har kommunen också medverkat till att ett nytt socialt företag startas med basen i nuvarande Kulturarvet. Vi stödjer med handledarresurs för de som får arbete där. En bra verksamhet som tack vare delvis nya intressenter både kan värnas och utvecklas!

De tre sista punkterna är insatser som finns i budgetförslaget för 2013, som kommunfullmäktige förhoppningsvis ska ställa sig bakom 22 november.

Tänker vi lite vidare kan vi också se den nya kulturskolan, som ska starta nästa höst, som en resurs för att stärka hälsa och social sammanhållning i Falun, Förskolesatsning och fokus på att eleverna ska nå målen i skolan är förstås också sociala investeringar som förhoppningsvis ska göra att framtidens falubor både kan försörja sig och förvänta sig ett bättre och längre liv.

Comments are closed.