Färgäkta välfärdsparti har inte ändrat grundreceptet

Posted by Jonny in Uncategorized | Tagged , , | 2 Comments

Ett par bekymrade insändare i tidningen menar att vi glömt vårt huvuduppdrag: välfärden. Jag och min kommunalrådskollega Susanne Norberg svarar så här:
Det är möjligt att media inte lyfter fram dessa frågor, annat än vid politisk oenighet eller negativa händelser. I den kommunala och politiska vardagen är det välfärden som engagerar oss och tar den största delen av vår tid. För att utveckla, förbättra eller när det är tufft; värna det vi har. Drygt 80 procent av kommunens resurser går till välfärdens kärnverksamheter; skola, äldreomsorg och socialtjänst. Andelen ökar faktiskt, tvärt emot vad man skulle kunna tro i dessa VM-tider…
Förutom att Falun i många delar har en bra offentlig service händer mycket. Både organisationen Sveriges Kommuner & Landsting och andra kommuner har uppmärksammat Falun när det gäller arbetet för fler heltider och ”Framsteget” som varit framgångsrikt i att lotsa ut arbetslösa i egen försörjning.
Fler exempel:
• Sedan två år finns ett fastlagt fokus på barn och unga. Det har inneburit att barngrupperna sakta men säkert blir mindre i förskolan. Nio nya avdelningar är hittills öppnade och att åtta till är på gång. Vi renoverar och bygger om skolor. En ny kulturskola startar i höst och socialnämnden har fått tio miljoner extra till en unik satsning på barn och familjer.
• För oss socialdemokrater är fler jobb och målet om att alla ska ha en vettig sysselsättning en viktig ledstjärna. Därför har vi försökt underlätta för sociala företag, satsa på närmare samarbete med näringslivet för fler jobb, praktikplatser och ökat nyföretagande. Vi har också tagit tag i grundarbetet med extra resurser för att fånga upp de som hamnar utanför gymnasiet.
• Nyligen öppnade åtta nya äldreomsorgsplatser på Källegården. Ett nytt äldreboende ska stå klart inom ett år och med en bra värdegrund och effektivt resursutnyttjande fortsätter Falu kommuns äldreomsorg att ligga i topp i undersökningar.
Vi vill också att fler artiklar och debatten ska spegla det viktigaste en kommun kan ge sina invånare – välfärd. Susanne har stora delar av välfärden som ansvarsområde som kommunalråd. Vi skulle önska att även ”Susannes” frågor når ut i media med samma slagkraft som ”Jonnys”, exempelvis skid-VM och Resecentrum. Det här är ett försök.

Fia-Lotta_fsk_S_uppsalaHemtjänst2

2 Responses to Färgäkta välfärdsparti har inte ändrat grundreceptet

 1. Erik Lind says:

  Äntligen ngt positivt om kärnverksamheten. Men det är ju saker jag inte förstår,, Jag läste om besparingskrav på 66 miljoner o sedan dagen efter 40 miljoner till i skolverksamheten. Jag må vara oerhört korkad men jag förstår inte hur en besparing i den storleken kan vara en satsning. O när det gäller vården så,,,,jag jobbar inom demensvården o har sett vilken nytta vårdhunden Trixie gjort för de äldre o ni drar in den servicen för att det inte finns pengar till en lön till Trixies matte. Om hon däremot -som väl är i pensionsåldern- startar eget företag, då finns det pengar? Visst, jag förstår att det handlar om olika konton men hallå!!!!!!! Värdera någon gång nyttan i förhållande till kostnad. Det borde väl iaf du inse som har jobbat i vården.
  Och, nej. Jag har inga förhoppningar att det här publiceras heller.

 2. Thomas says:

  Och med den minskningstakt när det gäller barngruppernas storlek så kommer kommunen kanske vara nere på de nivåer som psykologerna rekommenderar om 50 år!

  De nuvarande storlekarna på barngrupper i Falun jämställer psykologerna med misshandel. Varför ringer inga varningsklockor hos er?

  Statistik från skolverket:
  Variabler Falun [2080] Riket totalt
  2012 2012
  Antal barn per årsarbetande förskollärare 10,5 10,1
  Antal barn per årsarbetande förskollärare, enskild regi 7,7 12,8
  Antal barn per årsarbetande förskollärare, kommunal regi 10,7 9,6
  Avdelningar, andel (%) med 16-17 barn, kommunal regi 15 17
  Avdelningar, andel (%) med 18-20 barn, kommunal regi 36 27
  Avdelningar, andel (%) med 21-25 barn, kommunal regi 20 15
  Avdelningar, andel (%) med 26 barn eller fler, kommunal regi 3 3
  Avdelningar, andel (%) med upp till 15 barn, kommunal regi 26 37

  59 avdelningar med barngrupper över 18 barn, psykologerna säger max 12 i åldern 0-3 och max 15 i åldrarna över 4 år. Hur ska de barnen kunna bli sedda? Hur ska de kunna utveckla sunda relationer om de lär sej att människor skiter i dem?

  Sen funderar jag på hur man kan välja att fokusera på jippon, byggnationer och välgörenhet (rädda backhoppningssporten) när dessa problem med våra små finns?