Färgäkta välfärdsparti har inte ändrat grundreceptet

Posted by Jonny in Uncategorized | Tagged , , | 2 Comments

Ett par bekymrade insändare i tidningen menar att vi glömt vårt huvuduppdrag: välfärden. Jag och min kommunalrådskollega Susanne Norberg svarar så här:
Det är möjligt att media inte lyfter fram dessa frågor, annat än vid politisk oenighet eller negativa händelser. I den kommunala och politiska vardagen är det välfärden som engagerar oss och tar den största delen av vår tid. För att utveckla, förbättra eller när det är tufft; värna det vi har. Drygt 80 procent av kommunens resurser går till välfärdens kärnverksamheter; skola, äldreomsorg och socialtjänst. Andelen ökar faktiskt, tvärt emot vad man skulle kunna tro i dessa VM-tider…
Förutom att Falun i många delar har en bra offentlig service händer mycket. Både organisationen Sveriges Kommuner & Landsting och andra kommuner har uppmärksammat Falun när det gäller arbetet för fler heltider och ”Framsteget” som varit framgångsrikt i att lotsa ut arbetslösa i egen försörjning.
Fler exempel:
• Sedan två år finns ett fastlagt fokus på barn och unga. Det har inneburit att barngrupperna sakta men säkert blir mindre i förskolan. Nio nya avdelningar är hittills öppnade och att åtta till är på gång. Vi renoverar och bygger om skolor. En ny kulturskola startar i höst och socialnämnden har fått tio miljoner extra till en unik satsning på barn och familjer.
• För oss socialdemokrater är fler jobb och målet om att alla ska ha en vettig sysselsättning en viktig ledstjärna. Därför har vi försökt underlätta för sociala företag, satsa på närmare samarbete med näringslivet för fler jobb, praktikplatser och ökat nyföretagande. Vi har också tagit tag i grundarbetet med extra resurser för att fånga upp de som hamnar utanför gymnasiet.
• Nyligen öppnade åtta nya äldreomsorgsplatser på Källegården. Ett nytt äldreboende ska stå klart inom ett år och med en bra värdegrund och effektivt resursutnyttjande fortsätter Falu kommuns äldreomsorg att ligga i topp i undersökningar.
Vi vill också att fler artiklar och debatten ska spegla det viktigaste en kommun kan ge sina invånare – välfärd. Susanne har stora delar av välfärden som ansvarsområde som kommunalråd. Vi skulle önska att även ”Susannes” frågor når ut i media med samma slagkraft som ”Jonnys”, exempelvis skid-VM och Resecentrum. Det här är ett försök.

Fia-Lotta_fsk_S_uppsalaHemtjänst2

2 Responses to Färgäkta välfärdsparti har inte ändrat grundreceptet