Genuina Faluföretag satta under press

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

Både Melkers chark, Hedlundgruppen i Sågmyra och Dellner planerar personalneddragningar. I det första fallet är det bekräftat och jag och kommunens näringslivschef har haft kontakt med VD Pär Olsson under processen. Hedlund är ett Göteborgsföretag, men har med tiden blivit starkt identifierat med Sågmyra. Eliasson är det namn de är mest kända för i bygden. Nu flyttas lagret till Götet. I det tredje pågår en översyn som kan resultera i att jobb flyttas från Falun till Polen. I Melkers fall innebär det att färre produkter kommer att tillverkas i Falun och för Dellner skulle förändringen kunna innebära att huvudkontoret och forsknings- och utvecklingsavdelningen blir kvar i Vika.

3 Responses to Genuina Faluföretag satta under press