Skolnämnden avvecklas – kommunstyrelsen tar över skolförvaltningen

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

Skolnämnden i Falu kommun läggs ner och nämndens nuvarande uppdrag flyttas över till kommunstyrelsen. Det här är ett oerhört tufft förslag att lägga, men vi har till slut kommit till slutsatsen att det är det enda rimliga. I takt med att de ekonomiska underskotten ökat i skolnämnden och att nämnden saknar en ledning som kan stå upp för och stödja strategiskt viktiga beslut gör att vi sett oss tvingade att vidta åtgärder.

Skolnämnden har under flera år brottats med ett ekonomiskt underskott kopplat till gymnasieskolan. 2012 var underskottet 18 miljoner och prognosen för 2013 pekar mot 30 miljoner. Underskottet i gymnasiet är nästan lika stort som den extrasatsning vi gjort på förskolan de senaste två åren. Det hotar därför att göra så att önskade effekter i övriga skolverksamheter uteblir.

Minskade elevkullar och ökad konkurrens har inneburit ett nytt läge för gymnasieskolan. Tyvärr har verksamheten inte anpassats till de ekonomiska ramarna tillräcklig mycket. Ansvaret för det vilar förstås på hela nämnden, men särskilt på ordföranden. Han har man inte haft förmåga att hantera situationen.

Kommunens nämnder ska driva sin verksamhet inom beslutade ramar. Om det inte görs kan kommunstyrelsen ingripa, det står i kommunallagen. Det är precis det vi nu gör. Skolan berör väldigt många människor, inte minst barn och
unga, och är en central verksamhet för Falu kommun. Genom den här lösningen får skolan en tydligare styrning och vi kan lägga fokus på att få bättre kontroll över ekonomin och se till att utvecklingen av gymnasieskolan går åt rätt håll.

Skolförvaltningens organisation och uppdrag påverkas inte av att den politiska ledningen förändras.

3 Responses to Skolnämnden avvecklas – kommunstyrelsen tar över skolförvaltningen

 1. Erik Lind says:

  Det är ingen som funderat på VARFÖR fler o fler väljer det privata alternativet. Att de skolorna MÅSTE skapa förutsättningar för att man vill välja dem, annars försvinner man från scenen. Alltså måste kommunen satsa på skolorna för att få utökad trivsel, kompetens osv som gör att eleverna hellre väljer kommunala skolor. Detta verkar det bara vara en som insett o han får inte vara kvar för att han är emot VM. O nej, jag är inte V- anhängare

  • Jonny says:

   Det har nog inte varit brist på satsning av pengar i gymnasiet, utan hur de används. När det gått åt 20 miljoner extra på gymnasiet förra året blir effekten också att vi måste ge frigymnasierna extra (eftersom de får ersättning baserat på kommunens gymnasieutgifter). Med bättre styrning och en inriktning där pengar går till elever och läromedel istället för tomma skollokaler kan utfallet bli bättre.

 2. Thomas says:

  Jag tror framtiden ligger i de privata gymnasiealternativen. De privata aktörerna har flera fördelar, korta beslutsvägar och ett kundfokus. Generellt kan man säga att kommunala verksamheter har ett brukarfokus (de som brukar de kommunala tjänsterna) medan de privata har ett kundfokus. Utan kunder överlever man inte och verksamhetens fokus hamnar på individen som nyttjar tjänsten. En kommunal verksamhet saknar det kundorienterade fokuset och blir därefter.

  En sak som får mej att fundera på vad kommunen håller på med är att man inte tackar och bockar ödmjukt när Hagströmska erbjuder ersättningsishall medan vår mögliga ishall byggs om (om det nu finns pengar till en ombyggnad). I stället krånglar man till det och blandar in Lufab och allt kostar mer pengar. Skattepengar, mina pengar, dina pengar. Hur tänker ni när ett sådant beslut fattas?

  Jag kan ju också tänka mej att t ex Hagströmska funderar huruvida det är värt att satsa i en kommun som uppenbarligen inte tar möjligheten att spara in på skattebetalarnas pengar när möjligheten faktiskt finns. Vågar man satsa i slösaktiga Falun? Vågar man satsa i en stad som tappat fokus på sina invånare?