Skolnämnden avvecklas – kommunstyrelsen tar över skolförvaltningen

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

Skolnämnden i Falu kommun läggs ner och nämndens nuvarande uppdrag flyttas över till kommunstyrelsen. Det här är ett oerhört tufft förslag att lägga, men vi har till slut kommit till slutsatsen att det är det enda rimliga. I takt med att de ekonomiska underskotten ökat i skolnämnden och att nämnden saknar en ledning som kan stå upp för och stödja strategiskt viktiga beslut gör att vi sett oss tvingade att vidta åtgärder.

Skolnämnden har under flera år brottats med ett ekonomiskt underskott kopplat till gymnasieskolan. 2012 var underskottet 18 miljoner och prognosen för 2013 pekar mot 30 miljoner. Underskottet i gymnasiet är nästan lika stort som den extrasatsning vi gjort på förskolan de senaste två åren. Det hotar därför att göra så att önskade effekter i övriga skolverksamheter uteblir.

Minskade elevkullar och ökad konkurrens har inneburit ett nytt läge för gymnasieskolan. Tyvärr har verksamheten inte anpassats till de ekonomiska ramarna tillräcklig mycket. Ansvaret för det vilar förstås på hela nämnden, men särskilt på ordföranden. Han har man inte haft förmåga att hantera situationen.

Kommunens nämnder ska driva sin verksamhet inom beslutade ramar. Om det inte görs kan kommunstyrelsen ingripa, det står i kommunallagen. Det är precis det vi nu gör. Skolan berör väldigt många människor, inte minst barn och
unga, och är en central verksamhet för Falu kommun. Genom den här lösningen får skolan en tydligare styrning och vi kan lägga fokus på att få bättre kontroll över ekonomin och se till att utvecklingen av gymnasieskolan går åt rätt håll.

Skolförvaltningens organisation och uppdrag påverkas inte av att den politiska ledningen förändras.

3 Responses to Skolnämnden avvecklas – kommunstyrelsen tar över skolförvaltningen