Bra arbetsmarknad får vi genom en kombination av tillväxtarbete och att jobba med individen!

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

Faluns arbetsmarknad har utvecklats positivt de senaste två åren. Totala arbetslösheten har sakta krupit nedåt och ungdomsarbetslösheten tagit ett skutt från 700 ner till 450. Alldeles för många, men ändå åt rätt håll! Vi betonar ofta betydelsen av nya och växande företag. Mer sällan pratar vi om allt därutöver som är ett viktigt ”kitt” som håller ihop både samhälle och människor.

Jag tänker på det jag sett och hört senaste veckorna när jag bl a besökt det sociala företaget Club Zero, träffat Arbetsförmedlingen tillsammans med vårt arbetsmarknads- och integrationskontor och tagit del av socialnämndens breda verksamhet. Ett uttryck som etsade sig fast var ”uppvinning” där man i ett projekt tar vara på material genom att vidareutveckla det för nya användningssätt. Det här är intressant i sig, men ännu intressantare är hur människor utvecklas och uppvärderar sig själva genom att få skapa nya värden. Uppvärdering genom uppvinning!

Många behöver komplettera sin utbildning. Det första steget är förstås att de som är i skolåldern får hjälp att klara sig hela vägen genom grundskola och gymnasium. I vårt projekt ”Arenan Academy” har vi tagit greppet och fångat upp många av dem som hoppat av gymnasiet eller aldrig börjat. Resultaten är bra, många kommer tillbaka till skolan eller får annan sysselsättning. Det som var en tråkig upptäckt var hur många som inte klarar sin skolgång p g a drogproblem. Trist faktum men ändå bra att vi vet om det och kan ge hjälp och stöd.

Utöver det här finns flera projekt som jobbar med målet att minska ungdomsarbetslöshet och utanförskap, bl a Framsteget, Ungdomsslussen och FINSAM. Med en mer human och aktiv regering hade kanske något av dessa projekt varit överflödigt. Nu har ministrar varit i Falun på studiebesök, men inte ändrat den egna politiken utifrån nya erfarenheter. Istället är det vi i den rödgröna falumajoriteten som fortsätter att öka de lokala resurserna.

Vi är en bra bit på väg. Region Dalarna berömmer vårt arbete med ungdomar, men det finns förstås mer att göra. Exempelvis finns fortfarande ett stort behov av praktikplatser. Där kan kommunorganisationen själv bli bättre! Jag tror också att Arbetsförmedlingen och vi behöver arbeta ännu tätare. Mötet vi hade var bra, men vi borde kroka arm ännu mer.

One Response to Bra arbetsmarknad får vi genom en kombination av tillväxtarbete och att jobba med individen!