Stort engagemang för Dalarnas Stadskärna 2.0!

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

För ett halvår sedan startade jag en debatt och diskussion om Falu centrum. Mina utvecklingstankar kallade jag för ”Dalarnas stadskärna 2.0”. Engagemanget är stort och mycket har hänt under de senaste månaderna som aktualiserar frågan ännu mer.

Alla håller med om Falu centrum har ett utbud och en mångfald som saknar motstycke i Dalarna. Visst omsätts lokaler och några är tomma, men ny inventering visar att antalet butiker, caféer och restauranger är rekordmånga: 185 stycken!

Förbättringsförslagen som jag fått riktar in sig på olika delar. Från bättre och vackrare ljussättning, via Slaggatan som ”nyföretagarstråk” till att locka ner besökare från Lugnet och Gruvan och ha digital visning av lediga platser i P-hus. Det senare ökar tillgänglighet och medvetenhet om platser i p-hus. Det kan också medverka till att Falun uppfattas som en större stad.

Det som särskilt lyfts fram av många är att centrum bör öppnas upp mer mot Faluån. Östra Hamngatan kan bli en plats för annorlunda saker och nya kvalitéer. Också krögarna har idéer. Det här möjliggörs när Falu resecentrum nu börjar byggas och bussarna flyttar.

Bostadsfrågan är fortfarande central. Att anpassa utbudet till efterfrågan och våga tänka nytt i linje med de lite annorlunda, men centrala lägen, som jag lyfte upp i höstas.

Det finns en kreativitet i att utveckla centrum. Fritt WiFi för att förstärka att det är en mötesplats där man vistas, är ett exempel. Många intressanta frågor ställs också. Exempelvis: Kan Kulturskolan vara starten på ett kulturhus och kan Magasinet fungera som centrums stora konsert- och eventhus?

Mer mod och experimentlusta efterfrågas. Foodcourt? Glaskub på Stora Torget! Stora Ensos bottenvåning som publik lokal? Konstens betydelse ska inte underskattas – den visar på mångfald och tar hit nya impulser! Att låta cyklar och gående få mer plats och visa att Falun ligger i spets på miljökunnande!

Jag lovade i artikeln i höstas att göra vad jag kan för att bidra till centrums utveckling. Fram till nu har jag fångat upp och bearbetat idéer samt markerat att ytterligare satsningar på externhandel inte är aktuella innan vi vet att centrum står fortsatt starkt. Framåt kommer jag att fördjupa dialogen kring geografiska områden som Faluborna pekat ut som viktiga: Östra Hamngatan, nya Vasaparken och Gruvgatan.

Våren är en fantastisk tid i staden. Uteserveringarna byggs upp, fler verksamheter flyttar ut eller öppnar upp. Trots tuff konjunktur och konkurrens tror jag att det även våras för Dalarnas stadskärna – Falun. Fortsätt höra av er med idéer!

One Response to Stort engagemang för Dalarnas Stadskärna 2.0!