En kreativ region behöver mer än stora visioner

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för En kreativ region behöver mer än stora visioner

Det här är ett blogginlägg som helt bygget på en artikel som är skriven tillsammans med Sture Ericsson, VD Stiftelsen Teknikdalen; Kjell Grundström, Affärsutvecklare; Peter Berglund, VD Falun Borlänge Regionen; Lena Reyier (C) vice ordförande i Region Dalarna samt Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande i Borlänge kommun och ledamot i Region Dalarna.

Dalarnas musikbransch växer och omsätter årligen miljontals kronor. Från politiskt håll görs visioner som värnar om kulturella och kreativa näringar, men hur ska vi göra realitet av visionerna och vad finns det för förutsättningar till verkstad? Vi vill nu skapa en fördjupad dialog och förankring i faktiska beslut med fokus på musikbranschen.

Med vår breda erfarenhet från näringsliv, kommunledning och politik, är vi övertygade om att de långsiktiga utmaningar som Dalarnas kreativa näringar står inför kan finna svar i långsiktig samverkan. Det behövs ett forum för erfarenhetsutbyte som sätter regionens politiska beslut i förgrunden och fokuserar på att göra verklighet av de kreativa visionerna. Vi vill därför ta initiativet till en diskussion med de som är engagerade inom och runt musikbranschen och som vill bidra med konkreta, genomförbara förslag till bestående initiativ hur Dalarna ska bli den kreativa region som vi utger för att oss vara.

Vi delar alla uppfattningen om att musiker från regionen bidrar till bilden av Dalarna. Den kreativa klassen alstrar en dynamisk miljö som i sin tur drar till sig affärsliv och ger bättre förutsättningar för regionens invånare. Det brådskar att fler tar sig an diskussionen om musikbranschens framtid: Hur kan vi stimulera innovativa arbetsmetoder? Hur kan kulturen leva året om? Hur ska Dalarna ta ansvar för de kreativa näringarna? Hur kan man bidra med kompetensutveckling till musikbranschen? Hur kommer det sig att Dalarna inte profilerar sig som musikbranschens mecka i Sverige?

Även om Dalarna är en region som har flertalet stora kreativa företag och artister så är utmaningarna många – och vi delar uppfattningen om att dagens struktur, beslutsfattande och innovationsgrad i de politiska rummen i Dalarna inte räcker till.

Vi vill att fokus för diskussionen ska ligga på både politiska beslut, det vill säga de ramar som demokratiskt har satts upp för sektorn, och på processer, metoder och verktyg som kan bidra till en utveckling av Dalarnas kreativa näringar. Vi har därför valt att belysa några första frågeställningar:

• Hur kan vi bygga ett samlande nav för musikbranschen i Dalarna som stimulerar både näringslivs- och kompetensutveckling?
• Kulturell och kreativ industri kan användas för att öka regionens synlighet och anseende. Hur kan Dalarna främja EU:s tillväxt genom kreativa och kulturella investeringar i regionen?
• Hur kan vi realisera bilden av att Dalarna är en kreativ region som bidrar till den globala konkurrensen?
• Hur ska vi göra verklighet av de politiska visionerna om kulturella och kreativa näringar och vad finns det för förutsättningar till verkstad?

Vi förstår behovet av en sammanhållande kraft som kan stärka nätverk och säkerställa den kompetensutveckling som det finns ett uttryckt behov av. Vi tror även på att ta tillvara på alla aktörer i branschen, där många är på gräsrotsnivå. Genom att professionalisera branschen ökar vi förutsättningar för att bredda finansiering och intäkter. På detta sätt kan vi skapa ett Dalarna för framtiden.

Comments are closed.