Barn och unga i Falun prioriterade, även i VM-tider!

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

I ett par tidningsinsändare under sommaren har en ”besviken mamma” och kommunpolitiskt aktiva hävdat att barn och unga inte prioriteras i Falun. En av orsakerna påstås vara satsningen på Lugnet inför skid-VM 2015.

Även om den ”besvikna mamman” tycker att barn trängs undan från skateparken ska vi inte glömma att hela skateparken är en ungdomssatsning och att det var nuvarande majoritet som byggde den efter tidigare beslutsvånda.

Andra nya satsningar med fokus på yngre, och som faktiskt var och en är i stort sett lika stora som vår skid-VM satsning:
• Faluns nya kulturskola startar på allvar vid årsskiftet. De tidigare dans-, musik- och skapande verksamheterna har fått 10 miljoner extra per år för att kunna utvecklas, utökas och få nya centrala lokaler.
• Sedan 2012 har vi startat en riktad satsning för socialt utsatta familjer och barn och unga som lever i dessa. Första året var det 10 miljoner extra. Nästa år stiger den satsningen till 14 mkr. En social investering.
• Resecentrum är påbörjat och ska vara fullt utbyggt 2016/17. En investering för de som reser till och från Falun. Pendlande studerande och föräldrar i barnfamiljer är de stora vinnarna när det blir smidigare att ta sig till/från Falun. Men alla falubor och besökare i kommunen gynnas.

Barngrupperna antyds ibland vara stora eller rent utav ha blivit större p g a av stundande skid-VM. Sanningen är att barngrupperna var som allra störst 2010 – samma år som Falun tilldelades VM:et. I takt med förberedelserna inför skid-VM har pågått har också barngrupperna minskat i storlek, om än sakta. Det arbetet fortsätter tillsammans med många, många andra insatser för att göra livet för barn och unga ännu bättre i Falu kommun.

One Response to Barn och unga i Falun prioriterade, även i VM-tider!