Falun – på väg mot en vision

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Falun – på väg mot en vision

Faluns visionsarbete startade med ”Tyck om Falun” som är en del av Falu kommuns varumärkesarbete. I arbetet har medborgare i alla åldrar involverats. Deras åsikter och tankar har varit mycket viktiga för att föra arbetet framåt. Cirka 1500 medborgare i Falu kommun har på olika sätt deltagit i arbetet genom enkäter, fokusgrupper och genomförande av djupintervjuer under 2010-2011. En återkommande synpunkt var att Falun har många positiva kvalitéer men att vi måste våga ta plats och tala om vart vi vill.

Jag tror att det är viktigt att vi är klara på både vad Falun är och står för idag och vilka ambitioner och förväntningar vi har framåt. Det handlar både om Falun som plats och kommun samt de människor som verkar här – inkluderat oss förtroendevalda och organisationen Falu kommun (som är ett av de viktigaste verktygen för att sträva mot en vision).

Att vilja, att ha tydliga ambitioner har tidigare varit lite av Faluns akilleshäl. Vi har utrett och haft hundratals förslag (jämför hållbarhetsprogrammen), men inte kunnat/orkat peka ut eller jobba i en riktning. Med visionsarbetet blir det lite på samma sätt. Olika politiker har sina käpphästar, men vilken är den gemensamma ambitionen som både förenar och kan anses som en av de viktigaste?

Tycka vad man vill om den, men urbaniseringen är vår tids starkaste kraft. Det handlar inte bara om människor och var de bor och verkar. I kölvattnet kan man just nu följa flera spår som leder mot ännu snabbare urbaniseringstakt. Jag tänker på infrastrukturen där ”storstadspaket” och ”pendeltågsstråk” blir överordnade eller när det sägs att de regionala högskolor gör att utbildningsresurserna ”smetas ut” och att det mesta bör samlas på de större universiteten. Landsbygden (dvs allt utanför större städer) blir till slut i mångas ögon bara ett rekreationsområde, ett matproduktionsfält eller en bygd där man söker sina rötter. Den förhärskande storstadsnormen i allmänhet och mediabilder i synnerhet hjälper till att förstärka i galen riktning. Räcker det då att vi försöker ha ambitioner om hög livskvalitet och hållbar livsstil?

Nej, Falun måste våga sticka ut och ta matchen. För Faluns skull, men också för Dalarnas och Mellansveriges inlands skull. Vi ska inte bli en storstad, men en större stad behåller utbud, service, och lockar investeringar. De landsbygdsområden som utvecklas bäst idag är de som ligger i närheten av större städer. En större stad är alltså en överlevnadsfaktor även för Marnäs, Svärdsjö, Sundborn och Stråtenbo. Det är i samspelet mellan stad och land som Falun ska och kan bli starkare.

Faluns befintliga slogan kan mycket väl fungera i det här. Många gillar ”Tid att leva – kraft att växa” då den både signalerar Faluns livskvalitéfördelar; närhet, slippa köa, ha mycket fritid med ambitionen att växa med de här kvaliteérna som bas men också stark innovations- och skaparkraft.

Frågan är: Vart vill vi vara om 20 år? Eller rättare sagt vart det krävs att vi är för att behålla de kvalitetér Falun har idag, men också ta spets i att fortsätta utveckla regionen?

Vi är på väg att besluta om en vision för Falun. Innebär det att den ska gälla för evigt? Nej, givetvis inte! Visionen måste dels brytas ned i delmål. Men den är i sig också ett strävansmål som måste ändras om grundförutsättningarna gör det. Vi förankar oss i en ny position för att arbeta i en delvis ny riktning, men kontakten med de 1500 faluborna i fokusgrupper och alla andra som deltagit i visionsarbetet ska vi inte släppa. Kanske har de redan nosat upp vilken nästa position skulle kunna vara?

Comments are closed.