Högskolan viktigare än någonsin!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Högskolan viktigare än någonsin!

Idag söker rekordmånga studenter till högre utbildning. Det är en positiv utveckling. Sverige behöver många högskoleutbildade, eftersom arbetslivet kräver det. Trots det höga söktrycket till landets universitet och högskolor väljer regeringen att minska på antalet platser till högre utbildning med drygt 16 000 under två år. Under det senaste fem åren har antalet sökande ökat stadigt – främst i gruppen upp till 24 år. I ett läge där arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten i Dalarna ligger på knappa 7 respektive dryga 14 procent är det dumt att inte satsa på utbildning.

Nu har höstterminen för studenterna vid landets universitet och högskolor börjat. Dessvärre var det många unga människor som även denna termin fick stanna hemma. De blev inte antagna.

Högskolan Dalarna har de senaste åren också drabbats av minskande anslag och de kommande åren ska – i enlighet med den borgerliga regeringens planer – anslaget minskas ytterligare. Från 2011 fram till 2013 har anslaget minskat med 44 miljoner kronor. Uttryckt som helårsstudenter innebär detta 1124 färre studenter idag jämfört med 2011. I höst har Högskolan Dalarna på grund av visst underutnyttjande under vårterminen lyckats anta marginellt fler studenter i höst än förra året. Men, det är ganska enkelt att förstå att minskande anslag över tid kommer att få negativa konsekvenser för högskolan, våra ungdomar, våra företag och för Dalarna i stort.

Regeringens politik innebär att högskolor och universitet måste stänga dörren i ansiktet på studiemotiverade och begåvade unga människor. Skattesänkningar prioriteras framför att utbilda unga människor till jobb. Så kan vi inte ha det. När kraven på utbildning ökar och allt fler jobb kräver högskoleutbildning måste utbildningssystemet hänga med. Om svenska företag ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen och leda utvecklingen måste de kunna rekrytera kompetenta medarbetare. Då krävs det att fler studerar vidare – inte färre.

Med en sådan utveckling kommer Sverige att förlora i konkurrenskraft i förhållande till andra länder. Sverige ligger redan idag på sista plats bland de nordiska länderna när det gäller ungas examensfrekvens från högre studier. Om den nuvarande politiken fortsätter kommer Sverige att ligga under genomsnittet i OECD och länder som Slovakien, Irland och Polen kommer att ha en mer välutbildad ung befolkning än Sverige. Vi kommer att gå ifrån att vara ett land som är känt för en hög utbildningsnivå till en kunskapens medelmåtta.

Socialdemokratin har en helt annan bild av vad Sverige ska vara. Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå. Vårt mål är att hälften av de unga ska ha genomgått minst en tvåårig utbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola till 2020. Vi vill därför investera i fler utbildningsplatser så att fler unga har möjlighet att förverkliga sina framtidsdrömmar och bygga vårt samhälle starkt.

Blogginlägget bygger på en debattartikel som är skriven tillsammans med Roza Güclü Hedin som är S-riksdagsledamot Dalarna och Janne Bohman som är min motsvarighet i Borlänge

Comments are closed.