Kalkylen för skid-VM håller

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kalkylen för skid-VM håller

Hur mycket kommer skid-VM att kosta? Den frågan har jag fått många gånger de senaste åren. Nu när stora delar av investeringarna på Lugnet snart är slutförda och de större upphandlingarna är avklarade kan vi börja summera lite.

Av det som nu investeras är det viktigt att betona att en tredjedel av investeringarna gäller eftersläpat underhåll på Lugnet. Helt enkelt sådana åtgärder som vi hade behövt göra även om vi inte skulle arrangera skid-VM.

Kommunens delsummering visar att vissa kostnader har blivit högre än beräknat, medan andra delar har prioriterats bort eller lösts på annat sätt. Det gör att kalkylen sammantaget håller. Den exakta kostnaden kan vi redovisa om ungefär ett år, när alla investeringar är slutredovisade, men vårt mål är självfallet att hålla nere kostnaderna. Ser något ut att bli dyrare än planerat kommer vi att söka alternativa lösningar, precis som vi gjort under processens gång.

Skid-VM hanteras i det VM-bolag som kommunen är delägare i och intäkterna kommer i huvudsak som ersättning från det internationella skidförbundet (FIS), sponsorer och biljettintäkter. Vi som är delägare lägger inte in något driftbidrag, säger Jonny Gahnshag.

VM-arrangemanget är ingen isolerad händelse, utan en katalysator för många olika processer som bidrar till utvecklingen av ett attraktivt Falun – en kommun där människor vill bo och verka. Kort sagt, en positiv utveckling som innebär mer pengar till skola, vård och omsorg. Inte mindre.

Så här ser det preliminära utfallet av Lugnetinvesteringarna ut just nu:

  • Backhoppningsarena                                                200 miljoner kr
  • Vatten och avlopp, fiber, fjärrvärme, elnät                  15
  • Gångstråk och anslutningsvägar m m                          8
  • Bergbana, delfinansiering                                           12
  • Skidstadion, snöproduktion m m                                 10
  • Oförutsett                                                                    15

SUMMA                                                                        260

Cirka 35 mkr av dessa 260 mkr är besöksmålsinvesteringar.

Extern finansiering uppgår till 34 mkr (bergbana 18 mkr, toaletter och publiktunnel 6 mkr och VM-kvarteret 10 mkr)

 

Comments are closed.