Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 15 oktober

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 15 oktober

Dagens utvecklingsutskott blev kort men intensivt. Vi behandlade ett medborgarförslag om fri kollektivtrafik i Falun (ärende 2). Vi föreslår att det avslås, men vill också visa att vi redan idag jobbar med olika sätt för att öka resandet. Att tillhandahålla fria bussresor är inte ekonomiskt genomförbart. Däremot har kommunen exempelvis sett över zongränser och genomfört insatser för att stimulera resandet med kollektivtrafiken, bl a med avgiftsfria busskort under kortare tid till s k testresenärer (det här vill vi fortsätta med). Enhetstaxa över ett större geografiskt område kan också vara ett alternativ att pröva. Vi kommer också att uppmärksamt följa försöket med nolltaxa i Avesta.

När planuppdrag skulle ges för revidering av gällande detaljplan för ett kvarter mellan Åhlénskvarteret och Johanssonska huset (nya kvarteret Rödbro – ärende 9) skilde sig åsikterna åt om hur kommunen borde gå vidare. Moderaterna ville återremittera för att se om ett annat tilltänkt kvarter ska prioriteras. S och MP ser inte att olika projekt eller kvarter behöver ställas mot varandra. I ett Falun som just nu växer och utvecklas är Rödbro det första helt nya kvarteret på länge, men inte det sista. Här finns alltså en samsyn mellan kommunens partier. Det som förvånar mer är att moderaterna som säger sig vilja stödja näringslivet lägger ett förslag som riskerar att stoppa en lokal fastighetsägares vilja att bygga ett nytt centrumkvarter för uppemot 300 miljoner. Tilläggas bör att processen avancerat så långt att en stor tänkbar hyresgäst har involverats i projektet och att kvarteret skulle kunna bebyggas redan idag om det inte vore för att exploatören också vill ha möjlighet att också bygga bostäder i kvarterat. Planuppdrag gavs till slut med stöd från S, MP och C.

Utvecklingsutskottet beslutade också att anta planer för Samuelsdals golfbana och bostäder (befintlig och en planerad gruppbostad) i Hälsinggården. Utskottet gav också klartecken för fortsatt planering av Faluns andra familjecentral, att Naturskolan övergår från skolförvaltningen till kultur- och ungdom och att inriktningen är att Naturskolan och Museijordbruket lokaliseras till Dikarbacken. Däremot blev det inte extra utredningsmedel för kulturhistorisk utredning av det senare. Det får klaras med befintlig budget.

1_200 (4)

 

 

 

 

 

 

Planerade kvarteret Rödbro ligger där Korsnäsvägen idag korsar Trotzgatan. På bilden är det den mörkgröna byggnaden till höger som står i vinkel längs bussgatan (som kommer att heta ”Tegelbacken”) och Trotzgatan. M ville ta om hela processen och istället planera för ett kvarter på nuvarande Kajenparkeringen (mitt i, överst på bilden).

Comments are closed.