Sansa er borgare! Ni vinner inga val på smutskastning och svartmålning

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Sansa er borgare! Ni vinner inga val på smutskastning och svartmålning

Den, åtminstone i insändarsammanhang, återuppståndna borgerliga falualliansens iver att försöka vinna nästa val är stor. Så stor att minnet sviker och faktakoll inte hinns med. Vi tycker att det är viktigt att ha en nyanserad bild. Falu kommun har haft överskott i ekonomin de åtta senaste åren. Det har varit tufft att klara både budget och bra kvalitet i våra verksamheter. Ingen kan vara helt nöjd med resultaten. Ändå har vi de senaste tre åren klarat en stor del av de ökade behoven i äldreomsorgen, gjort nysatsningar på kulturskola, socialt förebyggande arbete och klimatarbete samt ökat resurserna till förskolan. Budgeten framåt har också tagit höjd för kommande nysatsningar på exempelvis resecentrum.

De borgerliga skriver att återbetalning av AFA-pengar (försäkringspengar) för 2012 och 2013 möjliggjorts av att medel som betalades in under 2005 och 2006 och ”skulle ha bidragit till ytterligare positivt resultat med +100 mkr under de borgerliga åren”. Men åren 2005 och 2006 var inga borgerliga år. AFA-överskottet genererades av ett rödgrönt styre Falun.

Faluns ekonomi är inte sämre än när falualliansen styrde och då beskrevs den i mycket positiva ordalag. Ett ekonomiskt fokus är nödvändigt, men måste också kompletteras med ett fokus på kvalitet och vad medborgarna behöver och förväntar sig. Vi är inte nöjda med det vi uppnått 2011-13. Det ska ändå ställas i kontrast till de massiva besparingar på framförallt skolan som faluborgarna genomförde 2007-2010. Det är dags för de borgerliga partierna att beskriva hur deras alternativa lokala politik ser ut. Inga uppräkningar alls av nämndernas budgetar, oavsett löneavtal, och nya stålbad?

Vi vill påminna om att alliansregeringen inte har gjort det lätt för kommuner, oavsett färg. Strategin har varit att skära ned statsbidragen till kommunerna för att ha råd med skattesänkningar. Att sänka skatter när det sker till priset av minskade resurser till kommunernas välfärd ser vi som helt fel vägval.

Inlägget är författat tillsammans med Richard Holmqvist (MP)

Comments are closed.