Det här sa jag i dagens budgetdebatt

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Det här sa jag i dagens budgetdebatt

Vi befinner oss fortfarande i en lågkonjunktur som pågått sedan 2008/2009. Ljusningar finns men fortfarande är det en hög arbetslöshet i landet. Faluns är lägre. Det var den inte när vi tillträdde för tre år sedan.

Vid budgetbeslutet i juni signalerade flera partier att resurserna till välfärden behövde ökas ytterligare inför 2014. I det här budgetförslaget har vi, utan skattehöjning, kunnat öka resurserna till våra välfärdsverksamheter med motsvarande värdet av 30 öre mer i skatt.

De flesta partierna är överens om att jobba mer aktivt med personalutveckling generellt och sjukskrivningarna i synnerhet. Friskvårdspeng och hur vi ska stötta olika friskvårdsaktiviteter vill vi se över så att fler faktiskt utnyttjar möjligheterna. Exakt hur det här ska göras är inte bestämt än.

Många av fullmäktiges partier är överens om, och indikerar i sina budgetförslag, utöver att det behövs ökade tillskott till välfärden, att vi ska ha högre ambitioner för feriearbeten, cykelkommunen och skateparken.

Flera partier vill tidigarelägga skateparken jämfört med vårt förslag. Vi vill inte lova skatearna något vi inte kan hålla. Något parti har frågat vart vårt förslag om skateparken syns? Svaret är att våra investeringar i detalj inte syns utan redovisas per förvaltning med några ytterligare nedbrytningar. Men parken och driftkostnaderna för den finns med, det behöver ingen tveka om.

Barnomsorgsgrupperna fortsätter att ”förfölja” oss. Fram till nyligen minskade de sakta men säkert. Nu kommer de att tillfälligt bli större. Det huvudsakliga skälet är att Slättaskogens nya förskoleavdelningar har försenats p g a överklagad upphandling. Slättaskogen handlar om runt 100 platser. Sprider man ut de platserna på övriga avdelningar blir effekten i genomsnitt nära två barn per avdelning. För att överbrygga den här bristen på platser kommer tillfälliga lösningar att prövas på 2-3 olika platser, både i Falun och landsbygden.

De två överlägset största förändringarna är Skolförvaltningens ökade ram med ytterligare 17 miljoner 2014 och att Omvårdnadsnämndens ökade ram med ytterligare 14 miljoner för ökade behov i hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt rehab i hemmet.

Att omfördela resurser, utan att tillföra nya pengar, ska inte underskattas.
– Kulturskolan växlas från skolan till kultur- och ungdomsnämnden. Omfattningen är 15 miljoner. Utöver det här har vi gjort en anslagsökning med 10 miljoner på nya kulturskoan. Det innebär att totala anslaget till Kulturskoleverksamheten växer med 40 procent, men då ska också ökade lokalkostnader rymmas i det.
– Medel för personal- och kommunikationsarbete omfördelas och koncentrerasför att effektivisera personaladministrationen respektive stärka det strategiska kommunikationsarbetet.

Sammantaget innebär våra förslag från i våras och nu att skolans ekonomiska ram ökar med drygt 3 procent och omvårdnad med 6 procent. Det här återspeglar behovsökningen. Övriga verksamheter får mycket mindre uppräkningar.

PS (Det jag inte sa idag) Borgerligheten spretar betänkligt, med exempelvis förslag om skattesänkning, skattehöjning och oförändrad skatt. DS.

Comments are closed.