Falu kommuns budget 2014 uppdaterad och förstärkt!

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

En ekonomiskt stark budget som ger efterlängtade extra tillskott till våra välfärdsverksamheter.

Innan sommaren signalerade flera partier att resurserna till välfärden behövde ökas ytterligare inför 2014. Något parti föreslog till och med en skattehöjning. I vårt nya budgetförslag har vi, utan skattehöjning, kunnat öka resurserna till våra välfärdsverksamheter med motsvarande värdet av 35 öre mer i skatt.

I budgeten finns nu också medel avsatta för utbyggnad av cykelvägar, naturvård och utveckling av rekreationsområdet Myran. I förhållande till hela budgeten handlar det om små pengar. Men de är viktiga hållbarhetssatsningar. Kulturskolan är, utöver att det är en stor nysatsningen, kanske den största folkhälsoinvesteringen vi gör. Kulturskoleverksamheten växer med 40 procent, men då ska också ökade lokalkostnader rymmas i det.

I tidigare budgetbeslut, fram t o m juni i år, har vi redan avsatt vissa extra medel, till omvårdnadsnämnden, förskolan, nya kulturskolan och höjda ambitioner för arbetsmarknadspolitiken. Ramarna utökades i juni även för grundskolan plus att vi prioriterade ökade insatser för minskad sjukfrånvaro.

Nu tar vi, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ett ytterligare steg som bland annat innehåller:

  • Skolförvaltningens ram ökas med ytterligare, för förskoleverksamhet, för en ny mottagningsenhet för nyanlända elever och utbyggd modersmålsundervisning plus nya resurser för att bibehålla kvalitet i grundskolan.
  • Omvårdnadsnämndens ram ökas ytterligare för ökade behov i hemtjänst och vård- och omsorgsboende, rehab i hemmet samt utökad demensvård.
  • Socialnämndens ram ökas för resursförstärkning av missbruksgruppen och Framsteget.
  • Resurserna för feriearbeten utökas.
  • Pengar avsätts inom trafik- och fritidsnämndens område för insatser på enskilda vägar inför överlämnande till vägföreningar, Cykelkommunen Falun och rekreationsområdet Myran.
  • Omfördelning i investeringsbudgeten till en andra utbyggnadsetapp av skateparken 2015-16.

Sammantaget innebär det här att skolans ekonomiska ram ökar med drygt 3 procent och omvårdnad med 6 procent. Det här återspeglar behovsökningen. Övriga verksamheter får mindre uppräkningar.

Läs mer i vårt pressmeddelande: Information om budget_131106

moffelklassen_120614Hemtjänst

 

Skola/förskola och äldreomsorgen är de verksamheterna som får det stora tillskottet i S och MP:s slutförslag till budget 2014.

One Response to Falu kommuns budget 2014 uppdaterad och förstärkt!