Kommunstyrelsen och utvecklingsutskottet 12 november

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen och utvecklingsutskottet 12 november

Idag hade vi både KS och utvecklingsutskott. Budgeten antogs av majoriteten. Den borgerliga oppositionen deltog inte i beslutet utan återkommer med ett eller flera alternativa förslag (?). KS beslutade också om avfallstaxan som med undantag för små förändringar behålls oförändrad för sjunde året i rad.

Dagens utskott inleddes med lite utblickar och framtidsfrågor. Projekten ”Dalarnas bästa ungdomsregion” och ”Dalalyft” berättade om det rekryterings- och kunskapsbehov som finns i Dalarna. Antalet invånare i arbetsför ålder minskar med 1000 per år och småföretagen behöver ny kompetens för att kunna växa. Två stora utmaningar där länet behöver inflyttning (och att unga stannar eller åtminstone återkommer) och fokus på småföretagen som anställer 96 procent av dalfolket.

Översiktsplanen för FalunBorlänge ställs nu ut. Det är sista skedet innan den antas. Många yttranden kom in under samrådet som vi har försökt att justera utifrån. Förhoppningsvis blir utställningen en bekräftelse på att vi är på rätt väg och att processen smalnar av.

Bloggen kompletteras med mer info senare.

 

Comments are closed.