Ökad tillväxt i Falun ger större resurser till välfärden!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ökad tillväxt i Falun ger större resurser till välfärden!

Falun har haft en stadig befolkningstillväxt över tid, men nu finns en gyllene chans att växla upp takten. Men då måste vi ta vara på den potential som finns. Visionen ”Ett större Falun” handlar om att bygga en starkare regional stödjepunkt där tillväxten används på rätt sätt; för att stärka välfärden och ta oss an utmaningarna och möjligheterna med ett hållbart lokalsamhälle.

”Till nytta för faluborna” och ”enkla att samarbeta med” är två begrepp som ligger invävda i visionen. Jag skulle ljuga om jag sa att vi är där helt och fullt. Vi riktar därför en tydlig signal till våra verksamheter och anställda, men då gäller det att även vi i politiken bejakar det vi just har uttryckt. Att vi själva agerar som vi förväntar oss att andra ska göra, att vi vågar pröva nya eller ovana vägar och att vi i viktiga strategiska frågor kan se bortom val och partipolitik.

Den som rör sig i Falun märker att det händer mycket, att det bubblar. Det byggs och förändras. VM-arenorna är snart klara. Nya hyresrätter, radhus och villor byggs. Förskoleavdelningar och äldreboenden tillkommer. Resecentrumprojektet är snart igång i alla delar. Mycket av det här görs för att Falun ska kunna fortsätta utvecklas. För fler nya invånare och besökare, men också för ett bättre liv för dagens falubor.

Som en effekt av en högre tillväxttakt kommer arbetssätt och begrepp som många kopplar ihop med större kommuner: Byggrätter, markanvisningsavtal och samfinansiering. I storstäderna är det vardagsmat. Här kan det kännas ovant, men det är ett sätt att få avkastning på gjorda investeringar i infrastruktur och annat. Det är viktigt att vi skaffar oss kunskap och beredskap för att kunna greppa och nyttja fördelar för Falun. Att vi inte misstänkliggör varandra och tror att det ligger dolda agendor bakom. Syftet är väldigt tydligt, politiken är enig om riktningen: Ett större Falun där samarbetet med näringslivet och omvärlden, framsynt samhällsplanering och en bra välfärd skapar en plats för alla. Låt oss tillsammans ta vara på alla Faluns möjligheter!

Comments are closed.