Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 21 januari

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 21 januari

Första KS utvecklingsutskott för året innehöll några strategiskt viktiga ärenden (bl a VA-planen och Magasinet), en del plan och bygg samt avtalsfrågor (ALMI, Skid-VM i Falun, nya bryggor vid Strandvägen).

Vi vill att Dalatrafik arbetar med Falun och Borlänge som ett gemensamt område så att vi motiverar fler att resa kollektivt i regionen och att det blir ett enkelt resande. Det är innebörden i det lite krångliga svaret i ärende 1. Det blir alltså kanske inte en zon, men arbetet drivs vidare på andra sätt.

En bilfri dag, eller trafikantvecka som det numera heter (ärende 2), tycker vi kan vara bra att återinföra. Vi bifaller motionen. Det provades under förra rödgröna mandatperioden. Nu vill vi återstarta det här när ombyggnationerna vid resecentrum är klara, d v s 2015.

VA-planen föreslår vi att den antas. Det är en lång process med VA-frågor som lett fram till planen. Längs vägen har det antagits en särskild taxa för saneringsområden, en strategi finns utarbetad och framåt kommer frågor och svar som ska hjälpa fastighetsägare att finnas på kommunens web. Med planen har vi nu stakat ut vilka områden som är i mest behov av ombyggnad.

Samarbetsavtalet med Magasinet (9) antogs av utskottet i enighet. Det är förstås positivt att det finns stöd även om det kanske inte blir full enighet hela vägen. För att vi ska förfina beslutsunderlaget ytterligare kommer vi att tillfoga utvärderingar av tidigare EU-projekt. Vårt beslut kompletterades också med att kommunen ska ha rätt att utse revisor.

Länsstyrelsens förslag på riksintressen för friluftsliv blev dagens ”stridsfråga” (10). De borgerliga vill överhuvudtaget inte markera några områden för friluftsliv som särskilt viktiga. Vi tycker att de föreslagna områdena är bra om de justeras så att detaljplanelagda områden inte ingår och att Runns stränder undantas (vattenytan och öarna ska ingå).

Alla förslag till detaljplaner (11-15) lämnades utan erinran (förslag till ändringar). Både skolområdena i Bjursås och Haraldsbo samt flera bostadsprojekt är på rull.

Comments are closed.