Talespersoner inför valet utsedda!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Talespersoner inför valet utsedda!

Vid medlemsmötet igår (27 januari) valde S i Falun talespersoner för de olika kommunala politikområdena. Dessa är talespersoner fram till och med valrörelsen, och kan också komma ifråga som ordförandekandidater för styrelsen och nämnder:

 

Övergripande frågor, näringsliv,   ekonomi & infrastruktur:

Jonny   Gahnshag, 42

Övergripande frågor   arbetsmarknad, integration & personal:

Susanne   Norberg, 52

Sociala frågor:

Christina   Knutsson, 49

Barn- och utbildningsfrågor:

Viktor   Zakrisson, 31

Omvårdnads- och   äldrefrågor:

Christer   Falk, 69

Kultur- och   fritidsfrågor:

Staffan   Nilsson, 65

 

Trafik-, samhällsplanerings-   och byggfrågor:

Jonas   Lennerthson, 49

Bostadsfrågor:

Kim   Söderström, 38

Ungdomsfrågor:

Sofie   Eriksson, 21

Miljöfrågor:

Anna   Fält, 59

Energifrågor:

Ragnar   Kroona, 69

Till medlemsmötet hade också folkinitiativet för en folkomröstning om översiktsplan FalunBorlänge inbjudits. De berättade om hur de genom initiativet vill öka kunskapen och engagemanget kring planen. Att Falun bättre ska ta tillvara på den ”kollektiva intelligensen”. Flera av S-medlemmarna var tveksamma till lämpligheten att ha folkomröstning om en så omfattande fråga. Däremot har folkinitiativet redan höjt intresset för planen, vilket är väldigt positivt!

Comments are closed.