Kommunstyrelsen 4 februari

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen 4 februari

Årets första kommunstyrelse innehöll vid första anblicken kanske inte så många strategiska frågor. Tittar man närmare finns dock några:

Ärende 9: Efter ett omfattande arbete är VA-planen klar för antagande. I förberedelsearbetet har det antagits en särskild taxa för saneringsområden, en strategi finns utarbetad och framåt kommer frågor och svar som ska hjälpa fastighetsägare att finnas på kommunens hemsida. Med planen har vi nu stakat ut vilka områden som är i mest behov av ombyggnad och även en preliminär tidplan. Planen blir en bra grund för att jobba med både miljömässig hållbarhet och landsbygdsutveckling.

Ärende 11: Magasinets resa mot ett beslut om långsiktigt samarbetsavtal fortsätter. Inför KS hade det tillkommit underlag som bl a visar hur andra kulturutövare och organisationer ser på verksamheten, utvärdering av tidigare EU-projekt och beskrivningar av kulturens utvecklingskraft. Som jag beskrivit tidigare har Magasinets utveckling till en kulturell samlingsplats pågått under flera år. Blandningen av kommersiella och icke kommersiella arrangemang är det som har skapat Magasinets signum och bredd. När nu Magasinet vill ta nästa steg, klara sig utan EU-stöd och hitta en mer långsiktig finansiering är det bra. Det här är Faluns sätt att skapa ett ”nytt” kultur- och konserthus med annorlunda profil. Magasinet är allt annat än nytt. Här sitter en del av Faluns historia i väggarna. KS beslutade också att utse ekonomichefen till revisor i kulturföreningen.

En annan strategisk fråga inledde mötet. Linda Varga som bland annat är kommunens internationella koordinator berättade om internationella projekt och samarbeten 2013 och planer framåt (ärende 25). Kommunen har en del internationella kontakter, exempelvis inom ICLD (Tsumeb, Namibia), Union of Baltic Cities och traditionella nordiska och nordeuropeiska vänorter. Arbetet får inte bli självändamål. Fokus måste förskjutas från ”internationella frågor” till sakfrågor i ett internationellt perspektiv. Kommunen kommer att bilda ett internationellt råd.

Vi vill att Dalatrafik arbetar med Falun och Borlänge som ett gemensamt område så att vi motiverar fler att resa kollektivt i regionen och att det blir ett enkelt resande. Vi delar därför intentionerna i medborgarförslaget (ärende 1). Det blir alltså kanske inte en zon, men arbetet drivs vidare på andra sätt.

En bilfri dag, eller trafikantvecka som det numera heter (ärende 2), tycker vi kan vara bra att återinföra. Vi bifaller motionen. Det provades under förra rödgröna mandatperioden. Nu vill vi återstarta det här när ombyggnationerna vid resecentrum är klara, d v s 2015.

Ärendena 14 och 15 hade förslagsställarna bjudits in att gästa KS av medborgarförslagsställare. Förslagen gällde ”nattis” där Falu kommun i samband med flytten av Nattugglan utökat antalet platser från 38 till 60 stycken och skoltillhörighet för barn i Bergsgården. Båda förslagen beslutades att vara besvarade.

Det reviderade aktieägaravtalet för Skid-VM-bolaget (17) har nu fått sin slutliga utformning. Vid dagens KS godkände vi förslaget, men det tillägget att båda huvudägarna i bolaget (kommunen och skidförbundet) måste vara representerade för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Tidigare stod det bara ”…när minst fyra (av 6) ledamöter är närvarande”. Det hade kunnat innebära att beslut kan fattas även om de två kommunledamöterna (eller skidförbundets) är frånvarande.

De reviderade friskvårdsriktlinjerna (21)  innebär bland annat att det skapas mer likställda villkor för friskvård på de olika förvaltningarna. Med både golv (500 kr/år) och tak (max 1000 kr) blir det mer likvärdigt. Tidigare fanns arbetsplatser som inte hade friskvård, medan några nu får en ekonomisk begränsning.

Jessica Wide (tidigare Mjöberg) och Mats Dahlström har invalts i miljörådet utifrån den politiska breddning som är beslutad tidigare (ärende 26).

 

Comments are closed.