50 nya arbets- och praktikplatser skapas i Falun!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för 50 nya arbets- och praktikplatser skapas i Falun!

På kommande kommunstyrelseutskott kommer två ärenden upp som tillsammans skapar 50 nya platser under 2014. Platserna är tänkta för personer som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.

I det ena fallet har kommunledningen tillsammans med berörda förvaltningar och Arbetsförmedlingen skapat förutsättningar för 30 stycken s k ”resursjobb”. Platserna ska vara permanenta. Deltagarna ska ha sitt jobb minst ett år för att få en bra grund att stå på i form av arbetslivserfarenhet men, också rätten till A-kassa. Rekryteringen till platserna sker från gruppen av personer som idag har försörjningsstöd från kommunen.

Det här är ett vinn-vinnläge för både individen och kommunen! Personer rustas att komma ur bidragsberoende, få arbetslivserfarenhet och komma vidare till jobb eller utbildning. Kommunen omsätter pengar från försörjningsstöd till lön för utfört arbete.

De 30 platserna ska fördelas mellan skol-, omvårdnads- samt trafik- och fritidsförvaltningarna med lika många på varje. Berörda förvaltningar har börjat förbereda tillsammans med arbetsmarknads- och integrationskontoret.

De övriga 20 platserna skapas genom ett samarbete med Svenska Migrationscentret som i en nationell satsning valt ut Falun som en av städerna där man etablerar kontor och verksamhet. Platserna etableras kring arkivverksamhet där de anställda får arbeta med arkiv- och digitaliseringsarbete. Rekryteringsgruppen utgörs främst av nyanlända eller personer med funktionsnedsättning. Genom finansiering från Svenska Migrationscentret och Arbetsförmedlingen begränsas den kommunala insatsen till 65.000 kr per år och plats.

Det här är en blygsam ekonomisk insats i förhållande till vad det betyder för personer som får den här möjligheten. Projektet är också välkommet då det är en långsiktig satsning där platserna ska finnas kvar över tid. Många i målgruppen har behov av den här typen av anställning och då är det bra att det finns en kontinuitet.

Bakgrund: Faluns arbetslöshet har sjunkit under de senaste tre åren, från att ha legat över rikssnitt till att idag ligga en procentenhet under (Falun 7,5%, Riket 8,5%). Ungdomsarbetslösheten har sjunkit med 30% under samma tidsperiod. Fortfarande står många utanför arbetsmarknaden och ovanstående är insatser för att nå de som står längst ifrån en anställning.

 

Comments are closed.