Bättre öppenhet när skid-VM-ansökan lämnades in hade underlättat

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Bättre öppenhet när skid-VM-ansökan lämnades in hade underlättat

En av Faluns oppositionspolitiker, Mikael Rosén (M) vill använda skid-VM som ett politiskt slagträ för att, i brist på egna idéer, försöka skada tilltron till politiska styret. Synd tycker vi. Skid-VM är värt ett bättre öde och en stor möjlighet för Falun och regionen. Om man jämför Roséns majoritetstid med nu framstå dagens läge som ett stort steg för öppenhet, tydlighet och ordning. Visst återstår delar, exempelvis segdragna avtalsprocesser. Men jämfört med en VM-ansökan som aldrig diariefördes, ett hosting contract som skrevs på utan förankring och inga ansatser till att förbereda en organisation som kunde ta emot VM och klara stora investeringar är dagens läge så mycket bättre.

Idag finns detaljerade kalkyler för skid-VM:s investeringar och huvuddragen är redovisade i media, på kommunens web etc. Men Sten H Larsson har helt rätt i en annan insändare, att det vid VM-ansökan inte fanns någon kalkyl. Vi delar helt Stens åsikt och vi tror att dagens debatt hade blivit mer nyanserad med förkalkyler och öppenhet redan innan ansökan. Sten är insiktsfull när han konstaterar: ”Inför kommande arrangemang måste emellertid de styrande lära sig att i god tid före ansökan upprätta planer och kalkyler som tål dagens ljus och diskussion och granskning av Faluns medborgare”. Återstår bara frågan: Vilka satt som ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för planer och kalkyler när VM-ansökan lämnades in? Jo, Sten H Larsson och Mikael Rosén!

Inlägget bygger på det insändarsvar som jag skrivit tillsammans med min kommunalrådskollega Susanne Norberg.

Refererade artiklar:

http://www.dt.se/opinion/insandare/1.6921393-men-vada-kalkylen-haller-for-skid-vm
http://www.dt.se/opinion/insandare/1.6930240-kostnader-ska-redovisas-oppet

Comments are closed.