Det måste bli enklare för svenskarna och faluborna att vara klimatvänliga!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Det måste bli enklare för svenskarna och faluborna att vara klimatvänliga!

Ska vi nå våra nationella klimatmål och internationella åtaganden behövs vassare beslut som underlättar för privatpersoner att leva mer hållbart. En ny undersökning från WWF visar att svenskarna vill leva mer klimatvänligt. Och en majoritet tycker att riksdag och regering gör för lite i klimatfrågan.

Världsnaturfonden WWF har gjort en undersökning kring svenskarnas engagemang i klimatfrågan. Den är utförd av Cint och baseras på över 1000 personer.

Dagens trend går mot ett ökat klimatengagemang bland svenskarna. Över 90 procent av de intervjuade uppger att deras oro för klimatet finns kvar eller har ökat under de senaste fem åren. Samtidigt säger 95 procent att de har lika stort eller större engagemang för klimatet jämfört med tidigare. Det här stämmer också bra på faluborna som lever i en kommun där tidiga insatser i miljöarbetet, topplaceringar i Gröna Bilisters mätningar, lågenergibyggande och cykelkommunsprojekt skapat engagemang. Vårt energibolag, Falu Energi & Vatten, vann i höstas pris som ett av världens mest klimatneutrala energisystem*.

De klimateffekter som svenskarna oroar sig mest för är fler stormar och extrema väder, med bland annat stigande vattennivåer och översvämningar som följd. Enligt forskarnas klimatscenarier blir det blötare där det redan idag regnar mycket och torrare i redan torra områden.

Själva är svenskarna motiverade att ändra sitt beteende. 74 procent uppger att de skulle kunna offra en resa till Thailand för att minska sin klimatpåverkan.

På lördag, den 29 mars, är det dags för ”Earth hour”. I år släcker ungefär halva Sveriges befolkning som en signal till beslutsfattare att agera i klimatfrågan. I år är kampanjens tema klimatvärstingarna bilen, biffen, bostaden och börsen. Lösningarna handlar till exempel om att få transporter som baseras på el och hållbara förnybara bränslen, fler hälsosamma, goda och klimatsmarta alternativ till kött, hårdare energikrav på byggnader och bättre möjligheter för privatpersoner att producera egen el och sälja överskottet.

Faluns klimat- och energiprogram tar fasta på det engagemang som finns och ska uppmuntra medvetna medborgare som bidrar till hållbar utveckling genom sina egna val och sina förväntningar på beslutsfattare.

Nästa mandatperiod i svensk politik sammanfaller med avgörande beslut som måste tas om vi ska lyckas stanna under två graders global uppvärmning. Vi är med och stödjer Earth Hour för att påverka Sveriges regering att visa handlingskraft klimatfrågan. Vi behöver beslut som underlättar för samhället och invånarna att leva mer klimatsmart.

Offentliga organisationer och företag måste göra det enklare för människor att resa, bo, äta och investera klimatsmart. Viljan hos medborgarna finns där. Men vi behöver kraftfulla beslut som gör det enklare att anamma en livsstil som inte bidrar till klimatförändringarna.

Blogginlägget bygger på den debattartikel som jag skrivit tillsammans med Världsnaturfondens generalsekreterare Håkan Wirtén och kommunens miljörådsordförande Richard Holmqvist (MP).

*Global District Energy Award 2013, New York nov 2013.

FEV Kraftvärme mmFEV soporFEV elbil

Comments are closed.