Kommunstyrelsen 4 mars

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen 4 mars

Ett KS proppat med stora och små ärenden idag! Mycket kommer vi vidare med, medan annat stannar upp lite. En anledning kan vara att vi börjar närma oss val (?). Motioner och medborgarförslag berör jag inte närmare här. För vetgiriga journalister och förtroendevalda meddelar jag kort att de alla beslutades enligt förslag från utskotten.

Vi gör nu en offensiv insats för att ge våra verksamheter bättre grundförutsättningar (ärende 27). För omvårdnad och förskola handlar det om att finansiera ökade behov. I förskolan handlar det också om att överbrygga de 6 nya avdelningar som skulle vara klara nu, men som kört fast i rättsprocesser. Tillskottet till trafik- och fritid är en uppstädning av gammal misskötsel av Falubornas Lugnet; badet, ishallen med mera. Det handlar alltså inte om nya pengar till skid-VM, utan pengar för att betala vad det faktiskt kostar att driva motions- och fritidsanläggningen på ett långsiktigt ansvarsfullt sätt. Jag noterar under ärende 27 att de borgerliga inte vill ge tillskott till förskolan, utan ”vänta och se”…

Utökad borgen för Lugnet i Falun AB (18) beviljas i dagsläget med ytterligare 50 miljoner (totalt 450 miljoner). När huvudavtalet mellan LuFAB och trafik- och fritid är helt klart avgör vi om ytterligare utökning ska ske eller ej.

På avdelningen fysisk planering föreslår KS att detaljplanen för Sankt Örjen antas (13). Det innebär bl a att fastigheterna även kan kompletteras med bostäder. Detaljplaneprogrammet för nya bostäder nordväst om Herrhagsvägen (14) antas också. Själva detaljplaneringen är inte klar än. Detaljplanen ska bl a justeras så att förskolornas strövområde och slogbodar kan bli kvar. Den nya parkeringsnormen (15) innebär bl a att olika nybyggnadsprojekt bedöms individuellt. Det innebär exempelvis att bedöma tillgång till outnyttjade parkeringar i närområdet, närhet till kollektivtrafik samt att ett krav på cykelparkeringar införs.

Folkets hus avrapporterades idag (28). Arbetet med övertagande löper på och är i stora drag klart. Slutgiltigt beslut tas av kommunstyrelsen den 18 mars. Ärendet om införande av en kapitaltäckningsgaranti (20) återremitterades. Yttrandet om den s k upphandlingsskadeavgiften (34) berör jag inte närmare här. Vi följer argumentationslinjen från tidigare yttranden. Man kan ändå konstatera att de nyligen fällande domarna i mutåtalet mot dåvarande medarbetare stärker våra argument.

Slutligen vill jag nämna att nu gäller den s k enprocentsprincipen i Falun. Det handlar om att en procent av budgeten i nybyggnadsprojekt ska avsättas för konstnärlig utsmyckning. Det har varit osäkerhet om principen gäller, men nu har vi fastställt det. Det här handlar både om att förse nya byggnader med konstnärliga kvalitéer och bejaka att Falun är en kulturell och kreativ kommun!

Jag avvek från KS innan det var slut, därför är det vice ordföranden i KS Susanne Norberg som har bäst koll på besluten i ärendena 21, 22, 25, 26, 29, 32, 33, 35 och 36.

Comments are closed.