Monthly Archives: april 2014

Kommunstyrelsen 29 april

Posted by Jonny in Uncategorized | 1 Comment

KS beslutade idag att förvärva fastighetsbolaget Frauenzimmer AB, som består av en fastighet; Johanssonska huset (extra ärende). I genomförandet av projektet Resecentrum Falun ingår att förlänga spår 1 och bygga en ny plattform (perrong) närmare centrum. För att kunna förlänga … Continue reading

Kopparstadens uppdrag berör var femte falubo!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kopparstadens uppdrag berör var femte falubo!

Kommunala bostadsbolag som Kopparstaden har ett särskilt uppdrag. De ska uppfylla en samhällsnytta genom att erbjuda bostäder, öka ortens attraktivitet och tjäna en social funktion med bostäder åt alla. Pernilla Wigren är vd för Kopparstaden. Till skillnad mot kollegor i … Continue reading

Oppositionens StenHårda påskägg förvånar

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Oppositionens StenHårda påskägg förvånar

De sju oppositionsgrupperingarna i KS har lyckats enas om ett initiativ som lyder: ”Undertecknade ledamöter av kommunstyrelsen begär… …en ny detaljplan för området som kallas Vasaparken (eller riksvägsdiket). Förslaget ska innebära att i stället för anläggande av en park ska … Continue reading

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 15 april

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 15 april

Här kommer några korta noteringar från dagens utskottsmöte. För ovanlighetens skull börjar jag med ett info-ärende, men ändå otroligt spännande! Det handlar om våra projekt för kreativa och kulturella näringar. Den spännande miljön i gamla Vitriolverket vid Born kan bli … Continue reading

Ett Falun på väg mot framtiden!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ett Falun på väg mot framtiden!

Återigen har de borgerliga valt att smutskasta Falun och kommunens ekonomi istället för att berätta vad man själva vill framåt. Falun har gjort bra resultat 2011-2013 som står sig väl i jämförelse. Det som förvirrar faluborna är att de borgerliga … Continue reading

Kommunstyrelsen 1 april

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen 1 april

KS idag innehöll det mesta i kommunal verksamhet; insatser för minskad arbetslöshet, skolfrågor, stadsutveckling, budget och finans samt lite juridik…   Motionerna (ärendena 2-9) beslutades enligt förslagen från utskotten, med två undantag: Först motionen att alla tjänster i kommunen ska … Continue reading