Kommunstyrelsen 1 april

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen 1 april

KS idag innehöll det mesta i kommunal verksamhet; insatser för minskad arbetslöshet, skolfrågor, stadsutveckling, budget och finans samt lite juridik…

 

Motionerna (ärendena 2-9) beslutades enligt förslagen från utskotten, med två undantag: Först motionen att alla tjänster i kommunen ska annonseras externt (5). Där hade utskottet föreslagit ett besvarande medan KS ställde ett rödgrönt avslag mot de borgerligas bifall. KS beslutade om avslag. Skälet är att rekrytering måste ske med hänsyn till LAS, övertalighet och behov av omplaceringar, men alltid med kriteriet att hitta rätt kompetens. Det behöver däremot inte innebära att vi alltid går ut externt. Motionen om arbetskläder i förskolan (9) bifölls trots att arbetet redan pågår för att möjliggöra det. Vi rödgröna återkommer i budget 2015 med konkret förslag.

 

I två ärenden har en stor klyfta skapats mellan rödgröna politiska ledningen och framförallt den borgerliga oppositionen. I det första, Å-rummet (23), ser vi hur det ges nya möjligheter då bussarna flyttar till knutpunkten. De borgerliga ser det här som en ekonomisk fråga och glömmer att vi varit eniga om att satsa på centrum för fortsatta förutsättningar för tillväxt och utveckling. Nu går S-MP och V före och har idag möjliggjort att omvandlingen av Å-rummet kan starta i år, utifrån de 1200 olika förslag som lämnats in. De övriga partierna pratar om att satsa på centrum, men det stannar vid just prat. I det andra ärendet, Vasaparken (24), finns en samsyn att nuvarande förslag är för omfattande i pengar räknat. Vi socialdemokrater och miljöpartister är i grunden positiva till en park medan vi tolkar det som att de borgerliga överhuvudtaget inte har någon idé om hur riksvägsdiket kan vara en resurs för faluborna i framtiden.

 

Bokslutet är klart (12). Jämfört med 2012 går det mesta åt rätt håll. Resultatet är högre både i kommunen och koncernen. Egna kapitalet ökar och nettokostnaderna i procent av skatteintäkter och bidrag minskar. Verksamheternas avvikelser från budget minskar också, men det är ett fortsatt problem att framförallt skol- och omvårdnadsverksamheterna har det tufft ekonomiskt.

 

Satsningen på 30 nya resursjobb (17) känns som en framtidssatsning. Platserna ska vara permanenta. Deltagarna ska ha sitt jobb minst ett år för att få en bra grund att stå på i form av arbetslivserfarenhet men, också rätten till A-kassa. Rekryteringen till platserna sker från gruppen av personer som idag har försörjningsstöd från kommunen. Personer rustas att komma ur bidragsberoende, få arbetslivserfarenhet och komma vidare till jobb eller utbildning. Kommunen omsätter pengar från försörjningsstöd till lön för utfört arbete. De 30 platserna ska fördelas mellan skol-, omvårdnads- samt trafik- och fritidsförvaltningarna.

 

För övrigt var väl den stora nyhet den här dagen att kommunsammanslagningen närmar sig. Som en modern politiker valde jag att presentera nyheten på www.facebook.com/gahnshag

 

 

Comments are closed.