Budgetdebatt i Falun – så här ser jag på läget!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Budgetdebatt i Falun – så här ser jag på läget!

Idag har vi budgetdebatt inför 2015. Vårt förslag fokuserar på jobb, förstärkt välfärd och fler bostäder.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets kommunbudget är vårt steg in i nästa mandatperiod! Vi har många utmaningar framför oss, men också en hel del framsteg i ryggen, exempelvis 350 nya förskoleplatser denna period, sjunkande arbetslöshet, ökat bostadsbyggande och naturvårdssatsningar. Vi är också glada att ha skapat en stabil ekonomisk grund.
Budget 2015 ger ett överskott på 62 miljoner, men framförallt utrymme för en fortsatt utveckling av välfärden i Falun. Den lokala aktiva arbetsmarknadspolitiken fortsätter, skolan får tillskott, hemtjänsten får mer resurser och tillskott ges för att ytterligare kunna öka bostadsbyggandet.
Redan i budgetbesluten under fjolåret reserverade S och MP stora belopp till förstärkningar inom bl a skola, äldreomsorg och hållbar utveckling. Exempel är centrum för flerspråkighet i skolan, en andra familjecentral, fortsatt ökade insatser för barn och deras familjer, resurser till nya gruppbostäder, ökad bemanning i demensvård och fortsatt satsning på Falu cykelkommun och skydd av områden med värdefull natur.

I nya budgetförslaget skapas utrymme för personalkläder och återbruksprojektet ReDoo i förskolan. För äldre ungdomar sker en satsning på omvårdnads-, fordons- och livs- & restaurangprogrammen inom Falu Gymnasium samt nya resursjobb och en fortsättning på Arenan Academy, där unga utanför gymnasiet slussas in i utbildning eller sysselsättning.

2010 rapporterade media om Falun rekordhöga ungdomsarbetslöshet. Den är fortfarande för hög ,12,3%, men det är en minskning med 2,3 procentenheter bara det senaste året. När rödgröna tillträdde 2010 låg Faluns och Sveriges totala arbetslöshet båda på drygt 8 procent. Idag är landet som helhet kvar på 8% medan Faluns arbetslöshet minskat till 6,6%. Det är en positiv utveckling, men ingen nivå att vara nöjd över. Är man däremot borgerlig politiker i Sverige – då är vår arbetslöshetsnivå exakt den som den borgerliga regeringen har som mål – år 2020!

Annat positivt: Andelen heltider i kommunorganisationen har ökat med 20% 2011-13. Med det är Falun näst bäst av Sveriges kommuner.
Den här perioden har vi gjort investeringar i sånt som inte gjorts på väldigt länge i Falun: Första nya skolan (Aspebodaskolan), första nya äldreboendet (Kårebacken) och första nya stadsdelen (Lilla Källviken) på 20 år.

Allt har inte blivit bättre: Sjukskrivningarna har ökat, de gör de också i hela landet, men det är en klen tröst. Därför har vi satt in extra resurser för att bryta den här tråkiga trenden.

Comments are closed.