Den hållbara framtidsstaden – runt Tisken!

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Falun är en tät och vacker stad, men runt Tisken finns ett stort ”tomrum” som vi vill använda till att bygga vidare på Faluns innerstad. Tillsammans med alla kvalitéer som redan finns där, resecentrum, Magasinet, lokstallarna, parkytor och närheten till centrum, Dalregementet, lasarettet och mycket annat skulle det här kunna bli den den hållbara framtidsstaden!

Vi vill ta vara på det slumrande områdena kring Tisken och stationsområdet för att bygga ett växande och hållbart Falun. Vi vill göra det utifrån fyra teman:
• Den förtätade och vackra staden med människan i fokus
• Mångfunktionell och socialt hållbar
• Klimatsmart – energi och transporter
• Samspelet med regionen och omvärlden

Första steget är att göra en fördjupad utredning av möjligheterna att bygga bostäder vid Tiskenparkeringen. Det beslutet vill vi att kommunstyrelsen fattar redan nästa vecka.

Hösten 2014 vill vi påbörja en bred diskussion om möjligheterna och ambitionerna med utvecklingsområdet runt Tisken. Det handlar också om en eventuell organisation som ska driva arbetet. Ytterligare planuppdrag kan bli aktuella då.

På sikt: Byggprojekt längs stränderna ger resurser att satsa på Tisken. Många vill se att Tisken ”renoveras”. Ideér finns om öppnad sluss, båthamn och bryggor i Tisken. Byggnation runt sjön skapar ett större tryck att förändra och markförsäljning skulle kunna finansiera en del av kostnaden.

Hela stadsutvecklingsprojektet tror vi kommer att pågå under många år. Men det kommer att bli väldigt bra!

IMG_1229[1]IMG_1232[1]Bild_Tiskens strand i framtidenIMG_1230[1]

2 Responses to Den hållbara framtidsstaden – runt Tisken!

  1. Det mest spännande på länge vad avser stadsbyggnad i Falun! Lycka till.

  2. Roland Skoog says:

    Äntligen finns det idee’r / visioner kring denna ”giftpöl”, som det skulle kunna gå att utveckla till något riktigt bra för Falu stad och dess invånare. Inte många städer i Sverige som har den potential som Falun har här, att åstadkomma någonting nästan unikt i vårt land. Hoppas att ni går vidare med detta, och att ni hittar finansiering till detta projekt. Lycka till VH / Roland