Rödgrön budget antagen, men med tydlig signal till väljarna!

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

Den rödgröna budgeten för 2015 är antagen med minsta marginal. Den antogs med hjälp av fullmäktigeordförandens utslagsröst. Det är självklart skönt att få igenom budgetförslaget, trots att vi regerar i minoritet. Ett styrkebesked att vi kan stå emot en borgerlig samling, stödd av SD. Två avhoppade socialdemokrater stödde de borgerliga medan en borgerlig avhoppare stödde rödgröna.

Det allvarliga som också blir en viktig signal till Faluns väljare i höst är att kommunen behöver en stabil majoritet. Det enda alternativ som kan utvecklas till det är ett rödgrönt med Socialdemokraterna som största parti.

2 Responses to Rödgrön budget antagen, men med tydlig signal till väljarna!

  1. Patrik Andersson says:

    Utan vänsterpartiets stöd hade er budget fallit, du glömde visst att nämna det! Jag måste dessutom tillägga att ett starkt vänsterparti behövs för att dra välfärdens frågor i framkant och utveckling. =)

    • Jonny says:

      Det är rätt, Patrik och för att säga det på ett mer ödesmättat sätt: Om inte V hade stöttat rödgröna budgeten hade det borgerliga förslaget vunnit som exempelvis innebär 60 miljoner mindre till Falu kommuns äldreomsorg de kommande tre åren.