Almedalen dag 3: tema ökat byggande av bostäder!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Almedalen dag 3: tema ökat byggande av bostäder!

Med rätt aktörer och attraktiva markområden finns stora möjligheter att skapa fler bostäder i Falun. Målet är att göra kommunen ännu mer tilltalande för att uppnå visionen om Ett större Falun.

Idag har vi tillsammans med vår ”syskonkommun” Borlänge och ”kusinen” Mora tema ökat bostadsbyggande i Almedalen. Från Falu kommun finns vi på plats och en av uppgifterna är att träffa ett antal bygg- och fastighetsbolag som visat intresse för att bygga nya bostäder i Falun.

Falun har en stark tillväxt med nya företagsetableringar och en växande tjänstesektor. För att stärka tillväxten och öka antalet boende i Falun krävs fler attraktiva bostäder och sedan ett halvår tillbaka jobbar vi mer strategiskt med frågan.

I en regional satsning har Falun, liksom både Mora och Borlänge, engagerat företaget Archus Development AB för att göra en fastighetsstrategi för Faluns innerstad med syfte att få igång en bostadsproduktion. Archus Developments uppdrag har pågått under våren 2014 och skett i ett nära samspel med stadsbyggnads- och näringslivskontoret.

Uppdraget har handlat om att, från en kommersiell bostadsbyggares perspektiv, identifiera de områden eller fastigheter som mest fördelaktigt kan förädlas till bostäder. Förutom Postenparkeringen och Tiskens strand vid Resecentrum, som kommunstyrelsen nyligen gav uppdrag att arbeta vidare med, har fler intressanta områden identifierats. Sammantaget har handlar det om mark för 3 000 nya bostäder, men uppdrag att gå vidare finns än så länge endast för de två ovanstående områdena. Rapporten tar fram spännande förslag på områden i centrum som vi kanske inte skulle ha upptäckt annars. Som exempel finns delar av Postenparkeringen med som ett område som kan ge plats för 50-60 lägenheter.

I Archus Developments uppdrag ingår att:

  • Identifiera de områden eller fastigheter som bäst vidareförädlas till bostäder ur både kommunens och den kommersiella aktörens perspektiv.
  • Hjälpa till att identifiera de risker som investerare kan se med investeringen för att möjliggöra för kommunen att bemöta dessa och därigenom öka realiseringsgraden
  • Kartlägga möjliga aktörer som kan vara intresserade av att bygga bostäder i Falun
  • Uppvakta och bearbeta aktörer för bostadsproduktion

Archus Developments bearbetning av aktörer fortsätter och tillsammans gör vi ett antal offensiva aktiviteter under sommaren och tidig höst 2014 i syfte att gemensamt sälja Falun för produktion av flerbostadshus.

IMG_1574[1]

Blogginlägget bygger på ett pressmeddelande som jag idag skickar tillsammans med kommundirektören Dan Nygren och stadsbyggnadschefen Margaretha Åslund.

 

Comments are closed.