Fördubblat bostadsbyggande kräver nytänkande!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Fördubblat bostadsbyggande kräver nytänkande!

De senaste åren har det byggts drygt 100 bostäder per år i Falu kommun. Mer än på många år, men fortfarande för lite! Vi sätter nu ett högre mål: 200 nya bostäder ska byggas varje år varav 100 ska vara hyresrätter.

Den senaste fyraårsperioden har knappt 200 nya hyreslägenheter byggts av Kopparstaden. Privata företag har också bidragit med ett 100-tal nya hyresrätter. Nya villor ligger stabilt mellan 40-60 nya per år. Överlägset mest i Dalarna.

Falun-Borlänge är en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Vi ska skapa förutsättningar för byggande av fler bostäder i våra två kommuner. Utpekade strategiska områden är stadskärnorna och kring resecentra. I Faluns fall blir därför områden runt Tisken intressanta. Fler områden blir aktuella när planberedskapen höjs för att Falun ska kunna växa mer.

I Falun spelar också landsbygden en strategiskt viktig roll. Kopparstaden har gått från att överväga att lämna större landsbygdsorter till att planera för nybyggnationer i Bjursås och Sundborn. I Bjursås byggs just nu 6 nya lägenheter i privat regi och allt fler vill också bygga villor i Faluns attraktiva landsbygd.

Fler små och billiga hyresrätter behövs för att kunna erbjuda alla de unga som vill flytta hit ett eget hem. Många unga har inte råd att köpa en bostadsrätt, därför öronmärker vi hälften av de lovade lägenheterna till just hyresrätter. Unga ska inte behöva tveka inför att flytta hemifrån, inte i Falun!

Storstadsfixeringen är ett problem. Många bygg- och fastighetsbolag har en bild att det bara går att bygga i de 5-10 största kommunerna. Det här försöker vi tillsammans med Borlänge och Mora att ändra på. Kommunerna har träffat många av de största aktörerna. Flera av dem fick ”aha-upplevelser” när de kostaterade att nivåerna på både hyror och överlåtelsepriser i många fall ligger högre i Falun än i exempelvis Örebro. Där byggs det väldigt mycket, men inte här. Inte än.

Den moderatledda regeringen presenterade nyligen ”Sverigebygget” som riskerar att öka storstadsfokuset ännu mer. Varför? Jo, det är ett projekt som pekar ut Mälardalen och söderut, där järnvägsutbyggnad ska stimulera bostadsbyggande, men där två tredjedelar av landets yta glömts bort. Vi förvånas över att M-företrädare i Dalarna går ut och marknadsför förslaget, när det är en så ensidig satsning på triangeln Stockholm-Göteborg-Malmö.

Kandidatbild_Sofie ErikssonKandidatbild_Kim SöderströmSusanne NorbergKandidatbild_JG2Blogginlägget bygger på en debattartikel som jag skrivit tillsammans med (fr vänster) Sofie Eriksson, Kim Söderström och Susanne Norberg. Vi är kandidater för S i Falun och partiets talespersoner för näringslivs-, arbetsmarknads-, bostads- och ungdomsfrågor.

Läs mer om hur vi totalt vill öka bostadsbyggandet 2014-2018: http://gahnshag.se/?p=758 och den hållbara framtidsstaden runt Tisken: http://gahnshag.se/?p=931

 

Comments are closed.