Hur vill du att Lugnet ska vara?

Posted by Jonny in Uncategorized | 7 Comments

Det händer mycket på Lugnet just nu. Inte bara inför VM. Ishallen byggs om, energieffektiviseringar har genomförts och förberedelser pågår för en ombyggnad av simhallen. Framförallt pågår hela tiden massor av aktiviteter, där du kanske deltar mer eller mindre regelbundet?

Varför är Lugnet viktigt?
Först och främst är det en anläggning för att alla i kommunen ska kunna motionera och må bra. De olika arenorna finns till för kommunens idrottsföreningar. Men även evenemangen är viktiga för Lugnet och Falun då det både ger besökare och intäkter men också ett innehållsrikare liv för kommuninvånarna. Sammantaget är Lugnet en av Sveriges bästa idrotts-, frilufts- och evenemangsanläggningar!
Är det sant att en stor del av kommunens pengar går till Lugnet?
Nej. Lugnet är en liten del av kommunens totala verksamhet. Av varje 100-lapp du betalar i skatt används 1,50 till Lugnet. Av dessa 1,50 kommer 35 öre att betala investeringar kopplade till skid-VM.
Varför är ishallensombyggnaden försenad?
Den har dragit ut på tiden av flera skäl. Tidigare upphandlingar har inte blivit bra och tiden under året när en ombyggnad inte stör föreningslivet är begränsad. Nu byggs ishallen om i etapper där de första delarna är klara.
Vad vill Socialdemokraterna med Lugnet i framtiden?
Lugnet ska fortsätta att vara kommuninvånarnas gemensamma anläggning. Vi är inte bredda att sälja ut den eller marknadsanpassa den så att falubornas eller föreningarnas tillgång till Lugnet försämras.
Vi ser Lugnet som en anläggning som stöder utvecklingen i Falun. Våra huvudfrågor i kommunalvalet är jobben, skolan och bostadsbyggande. Men allt hänger ihop. Lugnets evenemang och nya verksamheter ger nya jobb, Med hjälp av Lugnet kan Faluns skolor utveckla sina idrottsprofiler och med Lugnet stärks Falu kommun som en attraktiv plats att bo på och flytta till.

Vad vill DU med Lugnet i framtiden? Hur vill du utveckla området? Berätta gärna för oss!
Träffa oss på Lugnet fredag 8 augusti 11-13.00*, mejla mig på jonny.gahnshag@falun.se eller följ och kommentera på facebook.com/falusossarna

* Vi stod även på Lugnet den 1 augusti.

Bild_Lugnet under VM100803_badbesok_100802100819_fotboll Slätta

7 Responses to Hur vill du att Lugnet ska vara?