Jämställdheten på agendan – bra!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Jämställdheten på agendan – bra!

Det kommande valet blir förutsägbart på det sättet att vi vet vilka frågor som i huvudsak blir stora eller debatteras av alla partier. Skolan, jobb och bostäder är några som vi socialdemokrater lyft lokalt. Några frågor kommer nästan alltid i bakgrunden eller ses inte som intressanta av alla partier. Dit hör jämställdheten. En del hävdar att vi nått så långt att den därför inte behöver uppmärksammas. Några, däribland vi, ser stora brister och åtskilligt kvar att göra. Under Almedalsveckan blev frågan (tillfälligt?) het.

Visst har det hänt en del. Falukillarnas uttag av föräldradagar ökar sakta men säkert och kommunorganisationen har numera en majoritet kvinnor på ledande chefsposter. I Falu kommuns organisation har löneskillnaderna 2011-2013 minskat och idag skiljer det 5 procent mellan könen, mot nästan 20 procent i landet. Heltid är en av nycklarna för att åstadkomma större jämnställdhet i arbetslivet. I Falun har vi som kommun slutit avtal med både Kommunal och Vision om att alla anställda ska ha rätt att välja heltid.

I landet som helhet ökar löneskillnaden mellan kvinnor och män. Arbetsbördorna i familj och på fritiden fortsätter att vara ojämnt fördelad. Det mest anmärkningsvärda är att mannen tillåts vara norm, att det som män tycker är viktiga politiska frågor betraktas som viktiga, att bedömningar av män ofta ges större tyngd. En del av förklaringen är att det inte är jämställt där strategier slås fast, pengar fördelas eller viktiga principbeslut fattas. I en del strategiska möten där vi deltar är den manliga dominansen närmast total.

Därför måste jämställdhetsarbetet alltid vara en naturlig del i ordinarie verksamhet. Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas överallt där beslut fattas, pengar fördelas och verksamhet genomförs. Vi är en bit på väg i Falun: Lönekartläggningar, rätt till heltid, jämställdhetsarbete i förskolan och fokus på välfärden. Det vi genast kan förbättra är exempelvis att minska visstidsanställningarna i kommunen och i samband med valet utse jämställda styrelser i kommunens bolag.

Blogginlägget bygger på en debattartikel som jag skrivit tillsammans med min kommunalrådskollega Susanne Norberg (S).

IMG_0402[1]

IMG_1800[1]

Comments are closed.