Kommunstyrelsen 26 augusti

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kommunstyrelsen 26 augusti

Sista kommunstyrelsen innan valet som förbereder ärenden till kommunfullmäktige efter valet. Extra krydda? Nja, det var ganska lugnt. Ingen större ”valdebatt”.

Miljöprogrammet 2020 (3) föreslår KS att det antas. Det är ett ambitiöst och genomarbetat program som visar att kommunen tänker fortsätta att ligga i spets för hållbar utveckling. Vid dagens möte spetsades formuleringarna om giftfri miljö i våra förskolor och materialval i byggande. Vi förstärkte också generella formuleringar om att jämlikhet och jämställdhet ska genomsyra alla våra hållbarhetsprogram.

KS yttrade sig i tre mål om laglighetsprövning; samverkansavtal med Magasinet (11), Cykelplan för Falu kommun (12) och Falu kommuns budget (13). I det senare överklagandet riktar Falupartiet in sig på ett tilläggsyrkande i juni månads budgetbeslut. Att det inte var berett. Det var bara S-MP:s och V:s budget som passerade via KS och MBL-förhandaldes innan beslutet i fullmäktige. Det är därför intressant att det är FAP, som lämnade ett budgetförslag tillsammans med moderaterna som överklagar. Det budgetförslaget var ju både oberett och felräknat på 35 miljoner…

Projektplanen för ”LUPP” godkändes (16). Det känns som att Falun äntligen är på gång med att delta och nyttja resultatet av ungdomsundersökningen som genomförs årligen runt om i Sverige.

Nu är också utbyggnadsplanen för bostäder 2015-17 reviderad så att den stämmer överens med vårt vallöfte om att vi ska bygga 200 bostäder per år i Falu kommun. Tidigare ambitionsnivå låg runt 130 per år (vilket vi också nått senaste två åren).

Medel till centrumutveckling i Borgärdet (20) gav KS klartecken till. I samarbete med vägföreningen, Kopparstaden och Falu Energi och Vatten hoppas vi att kunna få igång åtgärder på och vid torget under våren. Skälet att KS vill ge särskilt stöd är Borgärdets
roll som kommersiellt centrum för hela norra kommundelen. Ett attraktivt
centrum är viktigt för att det ska kunna fortsätta att bära den rollen.

Skateparkens andra etapp (23) fick startsignal idag. Det här känns verkligen roligt! Vid den här tiden för fyra år sedan hade inget byggts, trots flera års process. Nu är etapp 1 byggd, är väldigt uppskattad och om något år hoppas vi ha en komplett park. Då kommer Falun att ha en av Mellansveriges största och bästa anläggningar.

Vasaparken (extra ärende) noterade vi till protokollet att inget mer görs åt den innan valet är klart. Både höger och vänster har konstaterat att det här är en fråga där faluborna har möjlighet att tycka till i valet. För oss känns det stimulerande att pröva frågan om vi ska bygga klart det som är planerat, eller påbörja ett nytt planarbete på minst ett par år med en komplicerad byggnation (området ligger under Faluåns och Tiskens vattenyta). Vi kanske provocerar lite, men frågan är också om faluborna vill ha PARK eller P-HUS nere i den ”dalgång” som bildas efter den borttagna Korsnäsvägen.

skatepark_utbyggdSVRDSJÖ

Comments are closed.