Vinster och alternativ i välfärden – ur mitt faluperspektiv

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vinster och alternativ i välfärden – ur mitt faluperspektiv

Vinster i välfärden debatteras intensivt i den här valrörelsen. Polariseringen verkar ibland närmast total. På ena sidan att företagen helt ska bort från välfärden och på den andra att ingen vinstreglering kan ske utan att det dödar alla företag. Under den gångna veckans besök på friförskolan Solsidan, Annikas hemtjänst och Söderbaumska friskolan har jag funderat en del.

Om vi bortser från risker för segregering i skolan och att starkare grupper tenderar att vilja/orka/kunna välja mer (vilket absolut inte är oväsentligt) så har jag utöver det sett två tydliga skiljelinjer: Den första är skillnaden mellan återinvesterad vinst och utdelad/uttagen vinst. Den andra är att när det lokala företagandet övergår till storföretag eller internationell bolag. Då händer något.

Som i många sammanhang finns även i välfärdsföretagandet ”bad and good guys”. De som återinvesterar vinsten eller helt enkelt driver verksamheten med så små marginaler att vinsten helt enkelt balanseras. Och så de som drivs av vinstintresset och har fokus på att maximera vinsten. Redan här är den lokala förankringen en vattendelare.

På ena sidan: den lokala företagaren, de kooperativa verksamheterna eller länets stora försäkringsbolag, men också kommuner och landstinget. Alla låter de överskottet stanna i verksamheten, eller gå tillbaka i någon form av återbäring till de som betalat för tjänsterna. Den lokalt förankrade verksamheten vill helt enkelt inte möta sina ”kunder” på stan och bli anklagad för att bedriva en dålig verksamhet eller profitera på barn, sjuka eller gamla.

De utan lokal eller regional förankring tenderar att ha lättare att ta vinsten och sticka, rått uttryckt.

Falun har vid det här laget haft många lokala entreprenörer som sett en möjlighet att utveckla verksamheter som de tyckt kompletterat eller utvecklat de kommunala. I flera av de här fallen har de lokala köpts upp. Lokalt engagemang och profilering har ofta ersatts med krav på högre vinstmarginaler och likriktning inom koncernens ram. Ofta märks inget i början, men så småningom urvattnas verksamheten.

Jag vill passa på att tacka lokala entreprenörer som Kerstin Söderbaum Fletcher, Bo Ericols, Eva Högberg, Lars-Göran Hagström, Annika Hedström, Håkan Alfon, Bertil och Kajsa Jansson, Steve Knott och Roberth Klarqvist och många fler. Ni har berikat Faluns välfärd, skapat nya jobb och gjort så att lokal utveckling tagit steg framåt. Tack för att ni vågade!

Jag är däremot väldigt tveksam att jag någonsin kommer att rikta ett liknande tack till Attendo, Academedia eller Carema. Ni har tyvärr varit effektiva på att sudda ut lokalt engagemang och profilering. Den småskalighet som de privata skulle ge genom att bryta upp stora offentliga monopol har ni istället ersatt med stora privata kolosser. Prioriteringen styrs mot högre vinstmarginaler och likriktning inom koncernerns ram.

Comments are closed.