Faluns landsbygd – nu och i framtiden!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Faluns landsbygd – nu och i framtiden!

Falu kommun är mångskiftande med en fantastisk bredd. Nära den pulserande staden finns bl a Sundborn med en stark besöksnäring. Vika är speciellt med multinationella storföretaget Dellner mitt i byn. Läget mellan Falun och Borlänge ger både Vika och Aspeboda närhet till många arbetsplatser. Svärdsjö är det kommersiella centrumet för hela norra kommundelen, medan Sågmyra har kommunens största outlet-handelsplats. Bjursås har också stark besöksnäring och är också länken mellan Falun och Siljansbygden. Enviken är korspunkten där nordvästra kommunen möts för service och kommunikationer.

Alla orterna är attraktiva för boende och har stark småföretagaranda. De senaste åren har vi förbättrat Falu kommun. Det byggs fler bostäder än på länge. Vi förbättrar skolan och vården. Vi gör gemensamma satsningar för att fler ska ha ett jobb att gå till. Det här är en del av det vi gjort och vill göra de kommande åren.

FLER JOBB – SÄRSKILT TILL UNGA. Falu kommun har gått mot strömmen och minskat ungdomsarbetslösheten. Ännu fler får jobb med brett ut¬bildningsutbud, stöd till nyföretagare, satsning på de gröna näringarna och en kommun som investerar i välfärden. Vi tänker skapa 400 nya jobb- och utbildningsplatser, varav 100 tranineeplatser i äldreomsorgen.

VI SATSAR PÅ SKOLAN. Vi har skapat 350 nya förskoleplatser och gett gymnasiet en nystart. Nästa mål är att stärka lärarrollen, minska klass- och gruppstorlekar i lägre åldrar – även på fritids. Renovering av förskolor och grundskolor i landsbygden fortsätter. Vi ska även fortsätta utveckla skolans samarbete med Socialförvaltningen för att stötta socialt utsatta barn och föräldrar.

FLER BOSTÄDER. Inför valet 2010 satte vi upp målet om 50 nya hyresrätter per år i kommunen. Det målet har vi nått med råge. Nu är vårt mål 100 hyresrätter per år. Minst två lägenhetsprojekt ska starta i landsbygden 2015-18. Vi ska också underlätta för bostadsrätter och villor. Ett mål för oss är att försöka åstadkomma en bättre närhetsprincip vid flytt till äldreboende, för bibehållen kontakt med hembygd och enkelhet för anhöriga att besöka.

EN AKTIV KOMMUN. Falubor, men särskilt landsbygdsbor är nyfikna och driftiga medborgare! Vi har stimulerat det med särskilda kommundelsutvecklingspengar. Vi vill fortsätta i den här andan och se hur nya servicepunkterna i biblioteken kan bli fler och vidareutvecklas. För att landsbygdsbor ska ha fortsatta möjligheter att vara aktiva och delaktiga är två mål särskilt viktiga att jobba emot: att i princip alla ska ha 100 Mbits bredbandsuppkoppling senast 2020 och att busstrafiken ska fungera bra för arbets- och studiependling till/från alla våra kommundelar.

Djurhagspartiet i Sågmyra100828JPGdössbergetInvigning Staberg 06 070630Sundborn_MR

Comments are closed.